CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mừng ngày khai hạ

 Hôm nay mười sáu tháng tư,

Mừng ngày khai Hạ an cư giáo truyền.

Chư Ni gồm cả hai miền,

Nam – Trung tựu đủ phát nguyền tiến tu.

Thân tâm thúc liễm hòa nhu,

Lục hòa cộng trụ công phu chuyên cần.

Đoạn trừ tham dục, hận sân,

Si mê, tật đố hằng lần dẹp xa.

Tâm hồn nở đóa liên hoa,

Luật nghi gìn giữ thoát ra hồng trần.

Lời vàng từ chính kim thân,

PHẬT ĐÀ dạy bảo âm vang hùng hồn.

Mỗi người tự chọn pháp môn,

Điều thân khẩu ý phước bòn kết duyên.

Hạ về Ni chúng cần chuyên,

Bồi công lập đức nhân duyên sâu dày.

Thăng hoa đời sống hằng ngày,

An cư lạc nghiệp đến ngay đây rồi.

Sống chân thiện mỹ một đời,

Hành Bồ Tát đạo cho người noi gương.

Một lòng phát nguyện hoằng dương,

Khêu đèn CHƠN LÝ bốn phương giải bày.

Khởi đầu Sơ quả biết ngay,

Dần dần Tứ quả hiển bày chơn tâm.

Công tu đền đáp TỨ ÂN,

Ngày đêm thiền định thân tâm nhẹ nhàng.

Chư Ni phấn khởi hân hoan,

Đến ngày mãn Hạ vô vàn nhớ thương.

Nhớ về Tịnh Xá Ngọc Phương,

Nhớ Ban chức sự, nhớ trường Hạ đây.

Mỗi năm tu học đông vầy,

Thầy trò sum họp vui thay Hạ trường.

Phước này hồi hướng mười phương,

Cầu xin Tam Bảo xót thương chứng lòng.

Ngày 16.04 Ất Mùi (nhằm ngày 2.06.2015)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan