CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhớ lời Ngài dạy

NP2016 2

Hữu phước nay Ngài đến Ngọc Phương

Chư Ni chánh giáo được am tường

An cư kiết hạ rèn công đức

Giới hạnh thêm màu tỏa ngát hương.

 

Ngài dạy cho người biết hướng tu

Tâm vui nhẹ nhõm chẳng gây thù

Như thuyền vững lái qua giông bão

Đến chỗ yên bình sống khỏe ru.

 

Chớ mãi hoài ôm nợ để rồi

Theo dòng số phận tựa bèo trôi

Bờ thiêng bước lạc đi nhầm chốn

Sẽ chịu bi quan khổ não bồi.

 

Nghiệp duyên đón nhận cũng cam lòng

Khổ cũng vui vì quả trả xong

Chánh niệm tu hành không vướng bận

Nào sân chẳng giận thoát oan tròng.

 

Nên làm kẻ trí dưỡng đời an

Xả vọng tầm chân đến Niết bàn

Thấu triệt căn nguyên thì khổ hết

Thiền môn tự tại sống thanh nhàn.

 

Lời Ngài giảng thuyết thật sâu sa

Lái chiếc thuyền bi của Phật-đà

Chở hết nhân sanh về Tịnh thổ

An nhiên giũ nợ chốn ta bà.

 

Kính thành cảm tạ đại ân sâu

Nguyện mãi cần chuyên học pháp mầu

Gom góp hành trang toàn bảo vật

Xây nền đạo đức mãi bền lâu.

Tịnh xá Ngọc Châu, Hội An.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan