CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhớ lời Thầy

Khi đi thầy dặn mấy lời

Thảo Ngọc con hãy kịp thời khắc ghi

Hạ trường kết tụ chư Ni

Bao điều mới lạ lễ nghi phải gìn

Hãy luôn trọng chớ mà khinh

Dồi trau đức hạnh chí tình đảm đang

Sư bà dạy đáp nhẹ nhàng vững lòng học

Phật sẵn sàng sẻ chia Lục hòa thắm mãi thành bia

Chăm trên nhường dưới chẳng lìa nghĩa nhân

Tâm bi trí dũng chuyên cần

Đó là tạo được phúc phần mãi an

Lặt rau rửa sạch tai nàn

Người dùng thoát bịnh nhẹ nhàng trí minh

Vẹn câu hiếu giải oan tình

Tâm hằng chánh niệm tánh linh hiện bày

Lời thầy dặn dám nào sai

Tiếng kèn xe gọi gót hài bước đi...

Nguyện không phụ công thầy giáo dưỡng

Con kiên trì vượt khó phụng hành

Ba ngôi pháp bảo luôn gần

Cùng là đáp trả một phần Tứ ân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan