CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhớ mãi mùa An cư

hocphap1Năm nay Việt Nam được tổ chức lễ Vesak lần thứ II, tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Đó là một điều vinh hạnh cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của chúng ta. Sau lễ Phật Đản, chư Tăng Ni bắt đầu vào mùa An Cư Kiết Hạ. Chư Ni chúng con từ các miền tịnh xá, trở về trường Hạ Ngọc Phương trong niềm hân hoan phấn khởi vô hạn. Trong ba tháng An cư, chúng con tinh tấn tu học, thu thúc lục căn, đoạn từ tam độc, tu tập Giới, Định, Tuệ. Đó chính là liều thuốc trường sanh để trị tất cả các loại bịnh cả thân lẫn tâm trong mỗi người.

Mỗi ngày chúng con thực hành đúng nội quy trường Hạ, và sung sướng thay chúng con được thấm nhuần mưa pháp từ các vị giảng sư. Nhất là các vị giảng sư Ni trẻ của Hệ phái, những tinh hoa siêu việt mà các vị đã mang từ các nước như: Ấn Độ, Tích Lan, Trung Quốc v.v… để phổ biến giảng dạy cho chúng con hiểu rõ về giáo lý Phật Đà. Chúng con cũng được chư Tôn đức Tăng trong Hệ phái giảng giải tận tình bộ Chơn LýĐức Tổ Sư đã truyền thừa cho thế hệ hôm nay.

Chúng con rất sung sướng vinh hạnh được dự vào hàng Thích tử Ni lưu của Giáo hội Liên Hoa Khất Sĩ dưới sự lãnh đạo của Đệ nhất Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên. Ni Trưởng là một bậc Thầy vĩ đại cao cả, đã thể hiện tinh thần Bồ-tát đạo, giáo hoá chúng sanh qua những áng văn chương tuyệt tác, mà bản thân con tâm đắc nhất đó là:

BÀI KỆ KHẢI HOÀN

Trải bao nhiêu kiếp luân hồi,

Ta đi đi mãi tìm hoài không ra.

Ai là người thợ cất nhà,

Dựng nên kiếp sống, tạo ra cuộc đời.

Hỡi này người thợ kia ơi!

Ta vừa tìm gặp được ngươi đây là.

Từ nay ngươi khỏi cất nhà,

Những sườn cùng nóc ta đà phá tan.

Như Lai đã chứng Niết-bàn,

Tận trừ ái dục vào hàng Vô sanh.

Tuy Đệ nhất Ni trưởng đã an ngự Liên đài, cao đăng Phật quốc, nhưng tâm huyết của Người để lại cho chúng con vô vàn bài học quý giá để chúng con thường chiêm nghiệm noi theo suốt cả cuộc đời tu học. Chính vì thế, Tổ đình Ngọc Phương mỗi năm đều mở trường Hạ tập trung cho chư Ni chúng con về đây tu học, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giới đức. Trường Hạ Ngọc Phương ví như một hồ sen, trong hoa sen: cánh, nhuỵ, gương, hột đồng thời hiển lộ. Ý đó tượng trưng cho nhân quả đồng thời.

Ni giới Hệ phái Khất Sĩ thường gọi là Giáo hội Hoa Sen, từ Liên Hoa tiếng Việt gọi là Hoa Sen. Giáo hội Liên Hoa là nơi chăm sóc nuôi dưỡng để những mầm sen Ni trẻ tài đức sớm vươn lên khỏi mặt nước, đơm hoa, nở nhuỵ và kết hạt, đem giáo pháp nhiệm mầu hướng dẫn cho Phật tử phát tâm tu học được an lạc trong hiện tại.

Ngày mai đây đến ngày mãn Hạ, chúng con mỗi người về lại nơi trú xứ của mình làm Phật sự, nhưng những dư âm của mùa An Cư Kiết Hạ vẫn in sâu vào tâm trí chúng con.

Chúng con cố gắng đem những tinh hoa giáo lý mà chúng con đã học được làm hành trang trên bước đường hoằng truyền Chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức hầu mong đền đáp công ơn Tổ Thầy trong muôn một.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan