CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhớ ơn mùa Hạ

Năm nay mùa Kiết Hạ,

Nơi Tổ đình Ngọc Phương,

Và theo đúng lệ thường,

An cư trong ba tháng.

Niềm vui tăng vô hạn,

Con diễm phúc vô biên,

Được lựa chọn vào tên,

Danh sách người diễn giảng.

Con vẫn luôn cố gắng,

Một tuần dần trôi qua,

Không hề dám lơ là,

Để bước vào thực tập.

Lần đầu tiên nói pháp,

Kết quả chẳng được gì,

Con thấy thẹn quá đi,

Từ đây nguyền cố gắng.

Tháng ngày tu tinh tấn,

Làm lợi ích cho người,

Cho đời đạo đẹp tươi,

Học rành chơn lý Phật.

Những điều con hiểu được,

Nguyền trao tặng chúng sanh,

Con cố gắng thực hành,

Tu hành cho nghiêm mật.

Lợi mình điều chắc chắn,

Và lợi thế đương nhiên,

Xin mở rộng đường thiền,

Trong mọi nơi mọi lúc.

Con thành tâm kính chúc,

Quý Ni trưởng, Ni sư,

Ban Chức sự trường Hạ,

Sức khoẻ luôn dồi dào,

Tuổi thọ được miên trường,

Như ngọn đèn Chánh pháp,

Soi sáng cuộc đời con,

Trên con đường giải thoát.

Con thành tâm kính chúc,

Quý Ni sư, Sư cô,

Cùng thiền đường đại chúng,

Thân tâm được an lạc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan