CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Như sen mùa Hạ

senvaphat1 320x240Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta xuất hiện trên thế gian, đem lại ánh sáng từ bi, trí tuệ cho chúng sanh noi theo, tinh tấn tu học giải thoát. Thế nhưng, chúng sanh vì vô minh, cho nên khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần lại sanh tâm đắm nhiễm để rồi phải sanh tử luân hồi.

Đức Phật đã dạy chúng ta phải dứt các điều ác, làm các việc lành và giữ tâm ý trong sạch, đồng thời tu tập Giới, Định, Tuệ để giải thoát mọi phiền não khổ đau. Sống trong trần mà không nhiễm trần như hoa sen tinh khiết:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen,

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng bông trắng lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Sen vẫn sống trong bùn mà không nhiễm bùn. Chúng ta ở trong cõi đời đầy ô nhiễm tham, sân, si… nhưng cố gắng không đắm nhiễm và còn toả hương thơm đức hạnh cho đời. Trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Hoa, Đức Phật dạy:

“Hương các loài hoa thơm,

Không bay ngược chiều gió.

Nhưng hương người đức hạnh,

Ngược gió khắp tung bay”.

Muốn được như thế, chúng ta phải không làm các điều ác, thực hành mọi điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Làm được như vậy, hiện tại an vui và đời sau cũng được yên vui hạnh phúc. Không làm các điều ác bao gồm tất cả những hành vi dù nhỏ mà có thể gây tổn hại, làm người khác phải phiền não khổ đau. Người ta thường nghĩ chỉ có những việc lớn, như gây thương tích giết hại, hoặc làm tổn thương đến đời sống danh dự, hạnh phúc của những người chung quanh mới gọi là ác. Vậy những việc nhỏ như sống phóng túng buông lung, ác ý, dùng lời vu oan chẳng lẽ không hề gì? Chớ khinh điều ác nhỏ vì nó cũng có thể làm cho chúng ta không được hạnh phúc, sẽ bị khổ đau và chìm mãi trong sanh tử luân hồi. Không làm điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm luôn trong sáng, an tịnh trước mọi cám dỗ, mọi cấu uế của đời sống, tâm được an vui hạnh phúc, thanh tịnh giải thoát.

Đức Phật dạy rằng, muốn được hạnh phúc an vui phải từ bi, sống không tham, sân, si, sáu căn tiếp xúc với sáu trần không ô nhiễm. Sở dĩ chúng ta phải chịu khổ đau sinh tử luân hồi là vì bị ô nhiễm, thế nên chúng ta phải tu tinh tấn, biết tham, sân, si, sáu căn, sáu trần là vô thường, các pháp do duyên sanh, cũng do duyên diệt mà tinh tấn dứt ác làm lành, để thoát khỏi sanh tử luân hồi, được Niết-bàn giải thoát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan