CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Những nét sinh hoạt ở trường hạ Tịnh xá Ngọc Phú

Tịnh nghiệp đạo tràng TX. Ngọc Phú, tọa lạc số 64 đường Ni sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình. Trải qua 19 mùa An cư (1997 - 2016), được sự chỉ dạy của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết Hạ THPG, Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình, cũng như sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Ban Tổ chức Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú liên tục tổ chức viên mãn các mùa An cư. Năm nay, chư Tôn đức Ni Hạ trường đã làm Lễ Khai hạ vào ngày 16 tháng 4 âm lịch (nhằm Chủ Nhật 22/5/2016). Tổng số hành giả là 77 vị, g oàm: 46 Tỳ-kheo, 13 Thức-xoa, 15 Sa-di-ni và 3 tập sự.

 NgocPhu

1. Về mặt tổ chức

Ban Chức sự: Thiền chủ: NT. Đồng Liên; Phó Thiền chủ: NT. Lan Liên, NT. Khoa Liên; Hóa chủ: NT. Vạn Liên; Phó Hóa chủ: NS. Chiếu Liên; Trưởng chúng: NS. An Liên; Phó chúng: SC. Thanh Liên; Giám luật: NS. Kiến Liên; Kiểm soát kiêm Thủ quỹ: SC. Hảo Liên; Thư ký nhà Thiền: SC. Huệ Liên; Thư ký tài chánh: SC. Giác Liên; Tri sự: SC. Tùng Liên.

2. Về thời khóa tu tập

Bắt đầu từ 3 giờ 45 phút và kết thúc lúc 22 giờ. Thời khóa tu như sau : 3 giờ: thức chúng, 4 giờ: tụng kinh tọa thiền, 6 giờ: điểm tâm, 7 giờ 30: học giáo lý, 10 giờ 30: thọ trai, 12 giờ: kinh hành, 12 giờ 30: chỉ tịnh, 14 giờ: đọc Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang, 17 giờ: tọa thiền, 19 giờ: tụng kinh, 21 giờ: tọa thiền, 22 giờ: chỉ tịnh.

Ban Chức sự khéo léo sắp xếp thời khóa tu học hợp lý nên hành giả tu tập và sinh hoạt an lạc nhẹ nhàng trong nếp sống thiền môn.

Trước ngày Bố-tát, mỗi nửa tháng, có họp chúng một lần, nhằm nâng cao tinh thần tự giác, tự nguyện sửa sai của chính mỗi người, đồng thời khuyến khích bổ khuyết cho nhau theo tinh thần thấy nghe nghi.

Hàng tháng, vào ngày rằm, 30 (tháng thiếu 29), dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thiền chủ, đại chúng làm lễ tụng giới Thanh Văn.

Ngocphu 5

 

 

3. Về phương diện tu học

Từ thứ Hai đến thứ Bảy, chư Tôn đức Ban Giảng huấn Thành hội, Hệ phái cũng như trong quận giảng dạy theo lịch như sau:

1. HT. Giác Giới: Những điểm đặc sắc trong Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang; 2. HT. Giác Toàn: Pháp thiền định "Tìm lại chính mình"; 3. HT. Thích Như Tín: Luật học; 4. HT. Giác Pháp: Giảng chuyên đề; 5. TT. Giác Nhân: Giảng chuyên đề; 6. TT. Thích Đạt Đức: Đời sống xuất gia trong Quy Sơn cảnh sách; 7. TT. Thích Thiện Quý: Đạo đức học Phật giáo; 8. ĐĐ. Giác Hoàng: Trích giảng Trung Bộ kinh; 9. ĐĐ. Minh Nghi: Trích giảng kinh tạng Nikaya; 10. NS. Tuyết Liên: Luật nghi Khất sĩ & Chơn lý; 11. NS. Tín Liên: Trích giảng kinh Tương Ưng; 12. NS. Phụng Liên: Trích giảng chuyên đề Nikaya.

Các vị giáo thọ tận tâm trao truyền những ý pháp thâm sâu vi diệu, về đời sống Tăng đoàn khi đức Phật còn tại thế, với những kinh nghiệm quý báu trong sự tu học chứng ngộ tự thân, cho chư Ni chúng con được tịnh tâm sáng ý, tăng quang đạo nghiệp trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.

4. Về phương diện đời sống ẩm thực

Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, Phật tử tín tâm, tình pháp lữ, chư Tôn thiền đức hướng dẫn phái đoàn về viếng thăm, ủng hộ tịnh tài phẩm vật, trợ giúp chư Ni có đủ điều kiện an tâm tu học, sức khỏe được đảm bảo, an vui, tinh tấn.

Đây là những nét sinh hoạt trong ba tháng an cư. Những quy củ thiền môn, thời khóa miên mật giúp cho hành giả dễ dàng an trú chánh niệm và nhờ đó giới-định-tuệ tăng trưởng. Đây là tư lương, là thành quả của ba tháng học tu, để mai này sẽ là kim chỉ nam, là hành trang trở về trụ xứ, phát huy trong tinh thần chơn tu, thật học phụng sự Chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

Thật đúng là:

AN trú thiền môn tĩnh luyện tâm,

CƯ trần bất nhiễm dứt mê lầm,

KIẾT tường trú dạ tâm an lạc,

HẠ mãn thu về lạp tuế tăng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan