CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni sư Tuyết Liên chia sẻ Chơn lý tại Hạ trường TX. Ngọc Phú

Ngày 10/7/2018, Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú hân hoan đón chào Ni sư Tuyết Liên đến chia sẻ pháp lần thứ 5.

Qua bài Chơn lý số 8 Nam và nữ, Ni sư đã hướng dẫn cho chư hành giả hiểu con người là do từ thú tiến hóa lên với căn nghiệp cũ, với thú tánh tập nhiễm và căn tánh Phật-đà trong mỗi người khác nhau nên cái tư dục trong mỗi người nặng nhẹ khác nhau, đó là do sự tu tập chuyển hóa của mỗi người khác nhau.

Qua đây, Ni sư đã giúp chư hành giả hiểu đươc ý của đức Tổ sư dạy về sự nguy hiểm, tiêu cực của tình yêu nam nữ, của ái dục đối với người xuất gia. Tổ sư đã kể ra sự nguy hại của dục gồm 13 thứ và sắp xếp thành một chuỗi liên tục: “… như kẻ tử thù, như địa ngục, như mũi thương độc, như tinh, như quỷ, như ma vương, như vách sắt, như tường đồng, như nấm mồ, như quỷ vô thường, như ma khổ não, như thần chủ trị và như cột đồng bào lạc”.

Vì dục nguy hại như vậy nên Tổ sư đã dạy chúng ta để diệt dục cần phải học buông bỏ cái tình thương nhỏ hẹp giữa nam và nữ, giữa mình và người thân, hãy tập cho mình tình thương rộng lớn, cái lớn che chở cho cái nhỏ, cái nhỏ nương nhờ cái lớn, nương tựa lẫn nhau không phân biệt thân quen hay xa lạ. Phải giữ gìn giới luật mỗi ngày mỗi tiến triển về đạo đức, tâm mình ngày càng rộng mở đối với tất cả mọi người, có như vậy mới giải thoát khỏi xiềng xích của ái dục. Tự mỗi người hãy tìm cho mình nơi tu tập và phương pháp tu tập thích hợp để ngày càng tiến hoá trên con đường tu học.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan