CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni trưởng Tuyết Liên thuyết giảng trường hạ tại Tịnh Xá Ngọc Phú

Vào lúc 8g00 sáng ngày 6 tháng 7 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng 5 năm Canh Tý), Ni trưởng Tuyết Liên - Phó ban Quản chúng Ni Giáo đoàn IV, trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Hiệp, đã quang lâm giảng đường trường hạ tại Tịnh xá Ngọc Phú (Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) để chia sẻ với chư Ni hành giả An cư về những điều quan trọng và thiết yếu trong Chơn lý “Giới Phật tử” của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Được biết từ nhiều năm trở lại đây, Ni trưởng đều hoan hỷ chấp nhận lời thỉnh cầu của chư hành giả An cư, trở về trường hạ để chia sẻ về Chơn lý của Tổ sư. Nhưng năm nay Ni trưởng có thay đổi một chút về bộ môn giảng dạy, xen kẽ vào các buổi học Chơn lý là buổi học Luật. Vì Ni trưởng rất quan tâm và nhìn thấy rõ tầm quan trọng của một người xuất gia trong việc giữ gìn giới luật.

Theo thông lệ của chư Tăng Ni HPKS trong một tháng sẽ có 4 ngày đọc tụng luật. Trong đó, ngày 23 là ngày đọc tụng “Giới Phật tử” hay còn có tên gọi khác là “Giới Bồ-tát” cho cả hành giả tại gia và xuất gia cùng được nghe. Tuy rằng, chúng ta không phải lên đàn thọ giới, nhưng vẫn phải thường xuyên ôn đọc. Bên cạnh đó, Ni trưởng cũng chia sẻ với đại chúng về những một vài điểm giống và khác nhau giữa “Giới Phật tử” trong Chơn lý và “Giới Bồ-tát” trong Kinh Phạm Võng. Nội dung tuy không khác nhiều nhưng đều nêu bật được cái cốt lõi là tam tụ tịnh giới “Dứt các điều ác, làm các điều lành và từ bi tế độ tất cả chúng sanh” .

“Giới học” luôn là điều căn bản và trọng yếu. Đạo Phật được trưởng dưỡng và tồn tại cho đến ngày hôm nay cũng chính là nhờ chư Tăng Ni và Phật tử biết gìn giữ và sống đúng theo Giới luật mà Phật đã chế định. Là người con Phật, cần phải gìn giữ cái gia tài vô giá đấy. Hiện nay, nhiều người cư sĩ rất chú ý đến hình thức thọ Bồ-tát giới, mà quên hẳn đi nội dung bên trong là thọ giới để được gì, hay chỉ mong được cái danh xưng cho hơn người, để đề cao bản ngã của mình. Vậy nên mỗi người con Phật đều phải lấy Giới làm căn bổn để phát sanh Định và Tuệ. Đấy là tuần tự bất di bất dịch, mà ai cũng cần phải trải qua. Trong tam vô lậu học, “Giới” tuy ở tầng bậc thấp nhất, nhưng lại chiếm ưu thế rất quan trọng. Vì đấy chính là nền tảng vững chắc, để tiến lên từng bậc tối cao.

Kết thúc buổi giảng, Ni trưởng cũng nêu bật được những công năng vi diệu của giới luật. Từ những tấm gương như Ưu-ba-ly và Bàn-đặc, tuy các Ngài chỉ là thợ cạo kém học hay có bộ nhớ kém, mà có thể trở thành những bậc Thắng Sĩ trong Tăng đoàn của Phật. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng sự học tuy rằng quan trọng, nhưng học chỉ là để hỗ trợ cho việc tu học. Chính “Giới luật” mới là những phương tiện dẫn dắt chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. “Giới luật” là một phần của lục hòa cộng trụ, nhờ giữ gìn 6 phép hòa kính nên Tăng-già mới được vững mạnh, Phật pháp mới trường tồn và cửu trụ trong thế gian. Cuối lời, Ni trưởng khuyên nhắc đại chúng phải thường xuyên dành thời gian để tiếp cận, học hỏi và nghiên cứu về Giới luật của Phật nói chung và 114 Điều luật răn của HPKS nói riêng. Có như thế đạo tâm và đạo lực của chúng ta mới được vững vàng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan