CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Niềm vui trong Hạ

Mỗi năm ba tháng Xuân qua

Hạ về Ni chúng gần xa sum vầy

Mười Sáu tháng Tư năm nay

Là ngày kiết giới nơi này An cư

Ni trưởng viện chủ vui tươi

Bảo bọc Ni chúng An cư vẹn toàn

Chư Hòa thượng trong Giáo đoàn

Thượng tọa, Đại đức chẳng màng xa xuôi

Quang lâm chia sẻ niềm vui

Giảng dạy sách tấn thấm mùi lý chơn

Nhị vị Ni trưởng gần hơn

Thường hay nhắc nhở khuyên lơn đủ điều

Chúng con uống sữa pháp nhiều

Nhờ ơn giáo dưỡng mỹ miều tốt tươi    

Chúng con có được nên người

Nhờ ơn Thầy Tổ suốt đời dạy khuyên

Kính ơn Sư cô Hòa Liên

Mới về tranh thủ dạy liền Thánh Ni

Chúng con một dạ khắc ghi

Đạo hạnh cao quý Mẫu Di Kiều Đàm

Ơn người khó tả tường am

Nữ nhi được ở Già lam nhờ Người

Chư Ni trường hạ thảnh thơi

Nhờ ơn giáo thọ các thời giảng kinh

Nội quy giới luật chuyên tinh

Mỗi vị tự giữ lấy mình lo tu

Mùa Hạ hết, đến mùa Thu

Lá vàng rụng đổ mùa Vu Lan về

Ngày mãn Hạ lại gần kề

Thầy trò, huynh đệ ra về chia tay

Thiện nam Tín nữ vui thay

Lo làm công quả mê say việc lành

Đạo đời vui đẹp nên danh

Nguyện cầu Tam bảo phước lành rưới ban

   Sư cô Vân Liên

Tịnh xá Ngọc Hương – Buôn Mê Thuột               

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan