CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ơn mùa Hạ

Lần đầu tiên khi bước vào trường hạ,

Nghe hương từ vắng lặng chốn thiền môn.

Khói nhang thơm làm ấm áp tâm hồn,

Mọi phiền não dường như đà trút bỏ.

Con trẻ được hoà mình nơi chốn đó,

Có Ni Sư, Ni Trưởng quý Sư Bà.

Dạy quy điều làm đệ tử Thích Ca,

Cách đi đứng nghiêm trang và cẩn mật.

Nơi trường Hạ phải nghiêm trì giới luật,

Giờ tụng kinh giờ niệm Phật hành thiền.

Chế kiềm tâm kiểm soát các nhân duyên,

Thật an tịnh nhưng không hề xao lãng.

Ai đã tạo một mùa hè quang đãng,

Nâng con người lên tầm vóc siêu nhân.

Biết tư duy biết học tập tinh cần,

Đem giáo lý trừ tiêu ma dục ác.

Nung sức mạnh dưỡng nuôi mầm giải thoát,

Đem tình thương lợi ích khắp quần sanh.

Bủa hào quang toả sáng sắc an lành,

Cho nhân loại thấm nhuần mưa cam lộ.

Mùa sen nở dâng mầm thiêng rạng rỡ,

Sen vươn lên như người thoát mộng trần.

Vẻ ngọt ngào ướp đượm nét thanh tân,

Vẻ thiện mỹ của những người thoát tục.

Hạ góp nhặt những suối nguồn đạo đức,

Các công năng sau ba tháng hành trì.

Ấm áp tràn oai lực của từ bi,

Được thần thánh chư thiên đồng tán thưởng.

Mùa Kiết Hạ oai phước càng vô lượng,

Làm chiếc thuyền rước chúng thoát mê tân.

Làm không gian sáng rỡ nét trong ngần,

Tô thuần khiết một khu vườn thanh nhã.

Giới - Định - Tuệ làm tươi màu sắc hạ,

Cho lòng người hành giả cứ mênh mang.

Sống hân hoan dưới ánh đạo huy hoàng,

            Nghe hạnh phúc dâng tràn trong vô tận.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan