CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phân ban Ni giới TW thăm Hạ trường Ni giới GĐ III HPKS

Sáng ngày 18/5 Bính Thân (nhằm ngày 22/6/2016) chư Tôn đức Ni đại diện Phân ban Ni giới TW do Ni trưởng Tố Liên - UV PBNGTW làm trưởng đoàn, Ni sư Tịnh Nghiêm - UVTT PBNGTW, cùng quí Ni sư PBNG tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang và gần 20 Phật tử đã quang lâm thăm viếng hạ trường Ni giới GĐ III Hệ phái Khất sĩ.

Được biết đây là đoàn thứ 3 trong 4 đoàn thuộc phân đoàn đi cúng dường trường hạ trong cả nước. Dù tuổi cao sức yếu nhưng với lòng thương tưởng hạ trường nơi vùng Tây nguyên xa xôi, chư Tôn đức lãnh đạo Ni giới đã vượt hơn nghìn km từ Tiền Giang ghé Gia Lai thăm các trường hạ trong dó có Tịnh xá Ngọc Trung là Hạ trường với gần 80 hành giả là chư Ni trực thuộc GĐ III, đang khép mình sinh hoạt cộng trú để sách tấn lẫn nhau, tạo thành năng lực hòa hợp và tăng giá trị thanh tịnh.

Ni sư Tịnh Nghiêm thay mặt đoàn có lời tán thán và chúc lành đến hành giả hạ trường và gởi tâm thư do Ni trưởng PBNGTW gởi đến hành giả an cư trên cả nước.

Ni sư Tuyết Liên - PBNG tỉnh Tiền Giang có đôi lời chia sẻ cùng hạ trường:

Mỗi hành giả hôm nay đầy đủ thắng duyên được có thời gian an trú trong 90 ngày an cư kiết hạ hãy xoay lại xét mình, không phê phán người, người tu sẽ thấy rõ thật tánh của bản thân. Thúc liễm thân tâm thanh tịnh, trau dồi giới, định, tuệ, đó là tìm về trí tuệ sáng suốt, tâm sáng suốt, còn gọi là Phật tánh hay Phật tâm.

Sinh hoạt tập thể là cơ hội tốt thực hành nếp sống tri túc, phát triển tâm vị tha khiêm tốn, đối trị tâm vị kỷ ngã mạn. Tứ chúng đồng tu theo Pháp Lục Hòa, Thân hòa, tâm hòa, vui vẻ chấp tác, hăng hái hành đường, giúp đỡ nhau công quả từ chuyện lớn nhỏ, việc nặng nhẹ, tất cả đều hiểu biết và kính quí nhau trong tình đạo vị của chốn thiền môn an tịnh. Nhất là Kiến hòa đồng giải Sống chung tập thể, sách tấn nhắc nhở, cùng nhau học hỏi trong sự bình đẳng. Không phân cao thấp, hay dở, khen chê, chỉ trích. Dìu dắt cùng tu, cùng lợi lạc.

Con người còn sống là còn động, còn sinh hoạt là còn phiền não. Pháp Lục hòa tạo được hòa khí trong tình đạo vị, xóa tan phiền não ngăn cách. Hơn nữa, pháp này có công dụng nhắc nhở sự bình đẳng trong Tăng đoàn, dùng đức phục chúng, người tu trước biết thương yêu lo lắng người tu sau. Kỷ luật tự giác, thời khóa đúng giờ, tinh tấn khắc phục giải đãi, tăng niềm tự tin trong cuộc sống.

Ni trưởng Tố Liên đã tận tay trao gởi một số tịnh tài đến Ni trưởng trú trì, hóa chủ hạ trường với lời chúc lành cũng như góp thêm năng lượng tiến tu cùng hành giả nơi vùng Tây nguyên xa xôi.

Cuối cùng là hàng Phật tử tại gia có nhân duyên tháp tùng đoàn đã dâng cúng tứ vật dụng nhằm trợ duyên cho chư Ni đủ điều kiện tiến tu.

Buổi thăm viếng đã khép lại sau lời tri ân của Ni trưởng trú trì TX. Ngọc Trung, gởi đến chư Tôn đức đại diện PBNGTW cùng quí PAhật tử và lưu luyến ghi lại hình ảnh chuyến viếng thăm nơi vùng sâu vùng xa.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận từ chuyến viếng thăm:

NGTW NgocTrung 1

NGTW NgocTrung 2

NGTW NgocTrung 3

NGTW NgocTrung 4

NGTW NgocTrung 5

NGTW NgocTrung 6

NGTW NgocTrung 7

NGTW NgocTrung 8

NGTW NgocTrung 9

NGTW NgocTrung 10

NGTW NgocTrung 11

NGTW NgocTrung 12

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan