CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp học

HTGiacToan VG1

Luật tạng Tỳ-ni Phật Tổ truyền
Thân hòa trụ xứ phải cần chuyên
Tâm hằng thúc liễm rèn khuôn giới
Định lắng dòng mê rạng đuốc thiền.

Y bát duyên lành tiếp nối xưa
Du Tăng Khất Sĩ nối truyền thừa
Nam Trung chí Bắc an lòng trụ
Hành pháp tu cùng đoạn nắng mưa.

Trụ sở dồi trau là Pháp viện
Sớm chiều giới hạnh ý hằng chăm
Ngày ngày hai buổi chuyên cần học
Duyên sự vuông tròn hóa thậm thâm.

Trung Tâm điểm luyện lý cao minh
Đạo pháp đèn khêu giới luật gìn
Pháp học bao ngày quên mệt mỏi
Lục hòa đồng trụ sáng lời kinh.

Tu sao cây củi thành cây kiểng
Chánh niệm sầu ưu dứt não phiền
Dụng đức vui buồn dường trăng tỏ
Dòng thơ suối ngọt thắm hoàng liên.

Mong sao huynh đệ gắng công cày
Cây kiểng do mình thật khéo tay
Giới Định vun đầy sanh Huệ trí
Làm gương bá tánh giải thân gầy.

Nơi phần an lạc ở người xây
Báo đáp thâm ân Tổ với Thầy
Tín thí đàn na dâng thọ hưởng
Ơn dày rạng rỡ sáng tầng mây.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan