CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Quý Sư cô và Phật tử Long An cúng dường trường hạ

Nhân mùa An cư kiết hạ, nhằm giúp cho hàng cư sĩ được duyên lành gieo trồng cội phước và có niềm tin sâu sắc hơn với Tam bảo, trưa ngày 18/6/2017 (nhằm ngày 24/5 năm Đinh Dậu), SC. Hương Liên trụ trì Tịnh xá Ngọc Tân, Hậu Nghĩa, Long An cùng SC. Hảo Liên đã hướng dẫn quý nam nữ Phật tử đến đạo tràng An cư Tịnh xá Trung Tâm - Q.Bình Thạnh, đảnh lễ Tam bảo, tác bạch vấn an sức khỏe chư Tôn đức Tăng, sau đó dâng tịnh tài phẩm vật cúng dường sớt bát đến Hạ trường.

Thay mặt chư Tăng, ĐĐ. Minh Tạng đã chứng minh và có lời tán thán, chúc lành đến với phái đoàn:

“Nay vui, đời sau vui,

Làm phước, hai đời vui.

Người ấy vui, an vui,

Thấy nghiệp tịnh mình làm”.

Ptu LAn 3

SC. Hảo Liên tác bạch cúng dường

Ptu LAn 1

ĐĐ. Minh Tạng chứng minh công đức

PtuLA

Buổi cúng dường trai ngọ tại chánh điện

Ptu LAn 5

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan