CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sen đua nở

Vào đầu hạ sen hồng đua chen nở,

Để đón mừng Phật đản đã bao năm.

Tám tháng Tư và cho đến ngày Rằm,

Thêm Đại lễ đức Thích Ca thành đạo.

Và tưởng niệm Phật Niết-bàn tịch tịnh,

Nên kết thành lễ Tam hợp đặc trưng.

Khắp năm châu náo nức lễ chào mừng,

Lễ Vesak sáng ngời trao nhân loại.

Lịch sử Phật ba ngàn năm còn mãi,

Thật rõ ràng trang lịch sử còn ghi.

Khắp năm châu thế giới thảy kỉnh vì,

Bậc Từ Phụ của mười phương ba cõi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan