CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sinh hoạt Hạ trường Tịnh xá Ngọc Điểm

Tịnh xá Ngọc Điểm tọa lạc tại số 28/1A Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn do Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên xây dựng năm 1967. Hiện nay đạo tràng do Ni trưởng Thắng Liên trụ trì.

Năm nay, được sự giúp đỡ của Hệ phái và Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn, Ni trưởng mở khóa An cư kiết Hạ đầu tiên cho chư Ni Phân đoàn 1 quy tụ về tịnh xá tu học. Tổng số hành giả an cư là 49 vị, trong đó 40 vị cấm túc An cư và 9 vị tùng Hạ, gồm 2 Ni trưởng, 2 Ni sư, 36 Sư cô, 3 Thức-xoa, 4 Sa-di-ni và 2 tập sự.

Đời sống chư Ni của tịnh xá trông đơn giản thanh bần mà thắm tình huynh đệ. Mặc dù thời khóa rất khít khao, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của chư Tôn đức trong Ban Chỉ đạo An cư và thể hiện tình huynh đệ thắm thiết, chư Ni 4 liêu đã làm Báo tường. Nội dung và hình thức thể hiện được lời dạy của chư Tôn đức và tình huynh đệ đồng môn trong một đạo tràng.

Xin giới thiệu hình ảnh sinh hoạt và thi Báo tường của Hạ trường:

ACNDiem 1

HT. Giác Pháp giảng hạ

ACNDiem 2

ACNDiem 3

ACNDiem 9

ACNDiem 12

Giờ thiền tọa

ACNDiem 13

ACNDiem 14

ACNDiem 27

ACNDiem 15

Thiền hành

ACNDiem 16

ACNDiem 18

ACNDiem 19

Thọ trai

ACNDiem 20

ACNDiem 5

Thi báo tường

ACNDiem 6

ACNDiem 7

ACNDiem 8

ACNDiem 10

ACNDiem 11

ACNDiem 21

Chư Ni chuẩn bị học pháp

ACNDiem 22

ACNDiem 23

ACNDiem 24

ACNDiem 25

ACNDiem 26

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan