CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sống chung tu học (PV.MĐQ)

HTHa TTTay TTThong 8 Copy

AN lòng chánh niệm dứt tình riêng

CƯ định tâm an đoạn não phiền

KIẾT giới luôn gìn trong phẩm hạnh

HẠ phần uế trược đến siêu nhiên

THỰC hành định quán ba la mật

TẬP thức từ bi mỗi lúc cần

TINH tấn kiên trì mưa nắng trải

HOA bừng ý ngọc hiểu tròn ân

LỜI kinh tiếng kệ thường ban bố

VÀNG ánh trăng đêm rạng chốn trần

SƯ dạy môn đồ trao tuệ giác

TỔ truyền Chơn Lý luyện thân căn

SỐNG hòa sáu pháp cùng Tăng thể

CHUNG luận riêng bàn pháp chánh tông

TU ý xoay phần duyên hóa độ

HỌC vi diệu pháp Đạo vun trồng

AN bình vạn cảnh điều như nhất

NHIÊN sáng viên thành tự đã thông

HỶ lực chơn thường quang tỏ sáng

LẠC trùng ý Phật chẳng hoài công.

Mùa An cư PL 2560

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan