CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tạ pháp Đại đức Giác Hoàng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Đại đức chủ giảng,

Không khí oi bức mùa hè trôi qua nhanh, nhường chỗ cho những cơn gió thu nhè nhẹ thổi về miên man trong nắng sớm, như báo hiệu mùa An cư sắp hoàn mãn.

Chúng con kính nghe Tổ Quy Sơn dạy: “Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu”, nghĩa là sanh thân ta nhờ cha mẹ, nên thân ta nhờ bạn lành. Song ân đức giáo dưỡng của chư bậc Thầy còn cao cả, thiêng liêng bất khả tư nghì. Sự hiện diện của Đại đức bắt nguồn từ ý niệm cao đẹp ấy. Chúng con thật diễm phúc biết bao, mặc dù Đại đức nhận nhiều trọng trách của Giáo hội, nhưng để Phật pháp trường tồn, Tăng-già hưng thịnh, Đại đức vẫn dành thời giờ quý báu đến với Hạ trường truyền trao cho chúng con gia tài Pháp bảo của Đức Thế Tôn qua môn học “Dị Bộ Tông Luân Luận”. Tuy môn học mang tính nghiên cứu và học thuật cao thâm, nhưng qua sự trình bày của Đại đức, bài giảng trở nên sinh động, chính điều này đã làm cho chúng con dễ tiếp thu. Đại đức đã khéo vận ngôn từ để lý giải sâu rộng từng chữ, từng câu, chuyển tải nội dung phong phú, khiến chúng con ngỡ như đang được trở về sống vào thời Đức Phật, một đời sống chan hòa hiền thiện của hội chúng Lục hòa. Hơn thế nữa, chúng con cảm nhận được tấm lòng nhiệt huyết của Đại đức – một bậc thầy khả kính luôn mong muốn cho chúng con thấu hiểu ý pháp để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, xứng đáng là người đệ tử nối truyền mạng mạch của Đức Như Lai:

“Trăng sao dù có đổi dời,

Làm sao quên được ân thầy truyền trao.

Cho con sữa pháp ngọt ngào,

Nuôi thân huệ mạng biết bao thâm tình”.

Mô Phật, kính bạch Đại đức giảng sư!

Ba tháng tu học trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mùa An cư khép dần lại, không còn bao lâu nữa, mỗi người trở về lại trú xứ, làm sao chúng con quên được hình ảnh uy nghiêm của bậc thầy hiền và những lời giảng dạy chứa chan đạo vị. Thật không có gì cao quý cho bằng tình thầy trò cùng sống an lành trong giáo pháp của Đức Phật.

Giờ này trước Đấng Nghiêm Từ vô lượng chúng con không biết nói gì hơn, kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Đại đức giảng sư luôn luôn dồi dào sức khỏe, thành tựu mọi thắng duyên trên con đường hoằng pháp độ sanh, Phật hạnh chóng viên thành.

Nhân mùa Tự Tứ - Vu Lan năm Giáp ngọ sắp đến, chúng con kính mừng Đại đức được tăng thêm một tuổi Hạ.

Trước khi dứt lời, chúng con cúi mong Đại đức chứng minh cho đại diện Ni chúng thành tâm kính lễ tri ân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Trích "Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan