CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tạ pháp Hòa thượng Như Tín

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Hòa thượng chủ giảng,

Thời gian thắm thoát trôi qua nhanh, mới ngày nào đây chúng con hân hoan vân tập về Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú để tiến tu Tam vô lậu học, nghiên tầm kinh điển, thế mà hôm nay không còn bao lâu nữa, mùa An cư sắp hoàn mãn.

Suốt ba tháng Hạ, Hòa thượng vì lòng từ mẫn, thương cho đàn hậu học chúng con, và vì sự nghiệp cao cả, nối truyền mạng mạch Phật pháp, nên dù bận nhiều công việc của Giáo hội, Ngài vẫn dành thì giờ quý báu và những ưu ái trong tình đạo vị, để đến với Hạ trường truyền đạt cho chúng con những kinh nghiệm trong pháp học pháp hành. Mùa Hạ năm nay, chúng con được Hòa thượng giảng dạy Kinh Kim Cang, một bộ kinh Đại thừa, nói lên lý vô ngã của các pháp hữu vi, tất cả chỉ là giấc mơ, ảo thuật, bọt nước, ảo ảnh, sương mai, điện chớp và người học Phật cần phải quan sát đúng nó là như vậy.

Với trí tuệ của bậc Đại trí, Hòa thượng đã lý giải sâu rộng từng chữ từng câu, mong cho chúng con thấu hiểu ý pháp, khai mở trí tuệ, hàng phục vọng tâm, bởi vì ai cũng có Phật tánh, chỉ cần vận dụng trí tuệ nhận biết sẽ tìm thấy chơn tâm nơi chính mình. Từ bấy lâu chúng con mãi chìm trong vô minh, chạy theo trần cảnh, chưa thấy được nguồn tâm xưa nay vốn thanh tịnh. Hôm nay chúng con thật diễm phúc được Hòa thượng tưới mát tâm hồn chúng con qua những lời giảng vô cùng thâm diệu để chúng con áp dụng tu tập trong đời sống phạm hạnh thanh cao, sớm đạt được kết quả. Chúng con cảm nhận rằng:

“Đức thầy như biển lắng trong,

Phước duyên như mảnh trăng lòng con soi.

Thầy thương truyền dạy bao lời,

Ân sâu nghĩa nặng đời đời khắc ghi”.

Ba tháng tu học qua nhanh, không còn bao lâu nữa mỗi người đều trở về trú xứ. Dù thời gian có trôi qua nhưng những lời vàng ngọc của Hòa thượng vẫn mãi in đậm dấu son trong tâm hồn chúng con. Giờ nầy, trước Đấng Nghiêm Từ vô lượng, chúng con không biết nói gì hơn, kính nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Hòa thượng pháp thể khinh an, phước trí viên minh, Phật hạnh viên thành.

Mùa Vu Lan sắp trở về, chúng con kính mừng Khánh tuế Hòa thượng tăng thêm một hạ lạp.

Trước khi dứt lời, chúng con ngưỡng mong Hòa thượng chứng minh cho đại diện Ni chúng thành tâm kính lễ tri ân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trích "kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú - 2014"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan