CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tạ pháp Sư cô Tâm Tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Sư cô chủ giảng,

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ba tháng An cư sắp viên mãn, chúng con thật bồi hồi xúc động và vô cùng sung sướng được tắm mình trong giáo pháp của Đức Như Lai mà Sư cô đã truyền đạt cho chúng con suốt 90 ngày qua. Đó cũng là đại phước duyên của chúng con đã gieo trồng từ vô lượng kiếp, chúng con không sao nói hết niềm quý kính đối với Sư cô nên chúng con:

Mượn ngòi bút thay đôi lời kính ngưỡng,

Kính dâng Sư thương tưởng chút tâm thành,

Dù mai này thầy trò có chia tay,

Ghi nhớ mãi công ơn người giáo dưỡng”.

Trong mùa Hạ này, Sư cô giảng dạy cho chúng con bản Kinh Pháp Cú. Bản kinh gồm 423 câu kệ, song hàm tàng những tinh hoa giáo nghĩa quan trọng của Đức Phật. Mỗi câu kinh là một viên ngọc sáng ngời, tỏa ánh hào quang soi đường cho mỗi hành động, ngôn ngữ, tâm tư của chúng con. Chỉ hai câu trong phẩm Song Yếu: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo…”, Sư cô đã khéo chỉ cho chúng con thấy rõ bộ mặt tham, sân, si nơi tự thân. Bởi vì tất cả các pháp đều do tâm mà vận hành, nghiệp do tâm mà sanh khởi. Tâm là đầu mối của thiện và bất thiện, thiên đường cũng do tâm, và địa ngục cũng do tâm hiện hành.

Chúng con thật diễm phúc được tiếp nhận nguồn năng lượng giáo pháp qua sự truyền đạt đầy nhiệt huyết thương lo cho đàn hậu học của Sư cô. Qua đó chúng con ý thức người xuất gia phải thực hiện nếp sống Lục hòa cộng trụ, lấy Giới Định Tuệ làn nền tảng tu học căn bản, thành tựu hạnh nguyện cao cả cho chính mình, xứng đáng là đệ tử Phật, nối truyền mạng mạch Phật pháp.

Ba tháng tu học trôi qua nhanh, giờ này trước Đấng Nghiêm Từ vô lượng, chúng con không biết nói gì hơn, kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Sư cô luôn dồi dào sức khỏe, thuận duyên hành đạo, đắc lực mỗi lúc, mỗi nơi, làm chỗ nương tựa cho chúng sanh, Phật hạnh chóng viên thành.

Mùa Tự Tứ - Vu Lan sắp trở về, chúng con kính mừng Khánh tuế Sư cô thêm một Hạ lạp. Trước khi dứt lời, chúng con ngưỡng mong Sư cô chứng minh cho đại diện Ni chúng thành tâm đảnh lễ tri ân giáo dưỡng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trích "Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan