CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tạ pháp Thượng tọa Đạt Đức

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Thượng tọa chủ giảng,

Theo định luật tuần hoàn của vũ trụ, Đông sang, Xuân đến, Hạ về, và giờ đây không còn bao lâu nữa mùa An cư sắp hoàn mãn.

Chúng con kính nghe Tổ Quy Sơn dạy: “Phàm sanh ra trong cõi đời này, tạo nên hình vóc chúng con là công ơn sâu dày của cha mẹ. Thấu rõ đạo huyền, trưởng dưỡng nguồn tâm, phò trì mạng mạch Phật pháp là nhờ ân Sư trưởng giáo thọ A- xà- lê”. Trong ý nghĩa trân quý và sâu xa ấy, sự hiện diện của Thượng tọa hôm nay phải chăng là hiện thân của bậc Bồ-tát trong tinh thần vô ngã vị tha, không quên bổn nguyện tái hiện hoa đàm, chèo thuyền vào biển sanh tử độ tha, đưa chúng con đến bến bờ an vui giải thoát.

Chúng con vẫn biết Thượng tọa bận rất nhiều Phật sự nhưng vẫn dành thời giờ quý báu để đến với Hạ trường truyền trao cho chúng con dòng sữa pháp ngọt ngào và những lời sách tấn chan chứa đạo tình. Chúng con thật diễm phúc được chư Tôn đức dìu dắt, lớn lên từng ngày trong ngôi nhà Phật pháp. Các Ngài luôn mong mỏi chúng con sống đúng tinh thần Giới-Định-Tuệ, xứng đáng là trưởng tử của Đức Như Lai. Trước ân đức bao la của chư bậc Thầy, chúng con cảm nhận rằng:

“Cuộc sống cần vui xin nguyện làm chim hót,

Sỏi đá khô cằn xin chuyển hóa màu xanh,

Nguyện làm hoa khi vườn lá trổ cành,

Làm đuốc sáng khi đường dài trăng lặng”.

Ba tháng tu học trôi qua nhanh, không còn bao lâu nữa chúng con trở về trú xứ, chúng sẽ ghi nhớ mãi trong tâm những lời thương dạy ân cần của Thượng tọa.

Giờ đây, trong giây phút trang nghiêm thanh tịnh này, trước Đấng Nghiêm Từ vô lượng, chúng con không biết nói gì hơn, kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Thượng tọa luôn dồi dào sức khỏe, thành tựu mọi thắng duyên trên con đường hóa độ chúng sanh. Mùa Tự Tứ - Vu Lan sắp trở về, chúng con kính mừng Khánh tuế Thượng tọa được tăng thêm một Hạ lạp.

Trước khi cung tiễn Thượng tọa hồi quy bổn tự chúng con ngưỡng mong Thượng tọa chứng minh cho đại diện Ni chúng thành tâm đảnh lễ tri ân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trích " Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan