CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tạ pháp Thượng tọa Giác Nhân

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Thượng tọa giảng sư,

Cứ mỗi độ thu sang, khi những chiếc lá vàng nhẹ bay trong làn gió sớm, đó là lúc báo hiệu mùa An cư sắp hoàn mãn. Với chí nguyện độ sanh, hoằng truyền Chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Thượng tọa đã hoan hỷ dành thì giờ quý báu về trường Hạ truyền trao cho chúng con gia tài Pháp bảo, nhằm đào tạo hạt giống Thích tử ngày càng trưởng thành vững mạnh trong ngôi nhà Phật pháp.

Chúng con thật diễm phúc được thọ ân đức của Thượng tọa qua những bài kinh mà Thượng tọa đã dày công nghiên cứu và giảng dạy lại cho chúng con. Những bài kinh “Bảy pháp bất thối”, “Bảy pháp hộ trì” và “Bảy pháp hỗ trợ” qua cách phân tích giảng dạy của Thượng tọa là những ngọn đuốc sáng, chiếu soi tâm hồn chúng con. Từ đó chúng con ý thức được rằng giáo pháp nhiệm mầu có công năng xóa tan màn vô minh còn đang ẩn khuất trong tâm hồn chúng con, và làm vơi đi những ưu tư phiền muộn. Đức Phật nêu lên Bảy nguyên tắc thiết yếu bất cứ người xuất gia nào cũng đều nên áp dụng thực hành để đời sống phạm hạnh sớm thành tựu đạo quả. Ví như những đám tường vân tuôn mưa xuống mọi cỏ cây đều được đượm nhuần mát mẻ, cũng vậy những lời thương dạy ân cần sách tấn của Thượng tọa đã giúp cho mảnh đất tâm của chúng con ngày càng đượm nhuần tươi tốt.

Trong giờ phút trang nghiêm cao quý này, chúng con không biết dùng ngôn từ nào để bày tỏ lòng tôn kính bậc ân sư, bởi:

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Ba tháng tu học trôi qua nhanh, cho dù thời gian có xóa nhòa đi tất cả, nhưng những lời vàng thước ngọc của Thượng tọa vẫn in đậm trong tâm hồn chúng con, vẫn ấm mãi rừng thiền đại chúng. Chúng con nguyện lấy đó làm hành trang tu học khi mai này trở về lại trú xứ.

Thêm một mùa Tự Tứ - Vu Lan nữa lại về chúng con kính mừng Khánh tuế Thượng tọa được tăng thêm một Hạ lạp. Chúng con kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Thượng tọa luôn dồi dào sức khỏe và thành tựu mọi thắng duyên trên con đường hoằng pháp lợi sinh, Phật hạnh chóng viên thành.

Trước khi dứt lời, chúng con ngưỡng mong Thượng tọa chứng minh cho đại diện Ni chúng thành tâm kỉnh lễ tri ân.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Trích "Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan