CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tâm hiền sáng tỏ dường trăng

Chương trình sinh hoạt mỗi ngày
Trung Tâm tịnh xá hạ này vững tin:

 

 Sáng chiều hai buổi học kinh
Lắng lòng ghi nhớ hành trình thẩm thâu
Bậc thầy Chân lý báo mầu
Liễu tri chứng đắc hằn sâu pháp thầy.

*

Trưa thời ẩm thực ngọ trai
Chứng minh ân đức công dày thí gia
Bát cơm thanh tịnh muôn nhà
Ăn trong chánh niệm đoạn xa não phiền
Tín chủ tròn vẹn phúc duyên
Tâm an sức khỏe bình yên cõi trần.

*

Chiều khuya quán định tham thiền
Bốn pháp niệm xứ não phiền diệt tan
Thân Thọ Tâm Pháp lành an
Hành sâu thức tuệ khổ nan đặng trừ.

*

Thiền hành buổi tối không dư
Dứt lìa vọng tưởng chơn như hiển bày
Bước đều chánh niệm khoan thai
Môi hoa hé nở hoằng khai giáo truyền
Dường trăng tỏ sáng tâm hiền
Tay sen kỉnh Phật diệu huyền lý chơn.

*

Ngày ngày mỗi tối bảy giờ
Chư tăng Phật tử một thời tụng kinh
Vạn Phật đảnh lễ hồng danh
Sám hối niệm tưởng tâm thành bốn ân.

*

Và thêm Phật tử xa gần
Chủ nhật cúng hội nơi đây ngày rằm
Tập tu nghe pháp siêng năng
Tâm an trí sáng khuôn trăng rạng ngời.

*

Phật xưa lời dạy tỏ tường
Mỗi kỳ nửa tháng phải thường họp Tăng
Bố tát tụng giới nghiêm răn
Sám hối trau sửa lục căn nơi mình.

***

Chùm ảnh sinh hoạt tu học trong ngày của đạo tràng (ảnh: Minh Thái)

Tụng giới

TungG

TungG 1

Học pháp

Phap a

Phap 2

P 1

P 2

Phap 4

Thọ trai

cungNgo

Ngo 2

Ngo 3

Thiền

tt 1

tt 2

tt 3

Tụng kinh

TungK 1

TungK 2

TungK 3

Thiền hành

th 1

th 2

tt

ThienH 1

ThienH 3

Phật tử nghe pháp tu học ngày Chủ Nhật hàng tuần

Ptu

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan