CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tăng Ni Khất sĩ (Đăk Lăk) tác pháp An cư PL. 2562

Theo luật Phật chế, mỗi năm Tăng, Ni phải An cư kiết hạ 03 tháng để thúc liễm thân tâm, tinh tấn đạo nghiệp, tu tập Giới – Định – Tuệ. Thực hiện thông bạch tổ chức An cư  Kiết hạ PL. 2562 số 086/TB. HĐTS, sáng ngày 30/05/2018 (16/04/Mậu Tuất), Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk tổ chức 3 trường hạ cho Tăng Ni tác pháp An cư kiết hạ, PL. 2562 – DL. 2018.

- Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, trường hạ chư Tăng Bắc tông.

- Chùa Dược Sư, trường hạ cho Ni giới Bắc tông.

- Tịnh xá Ngọc Quang, trường hạ cho Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ.

Chứng minh trường hạ Hệ phái Khất sĩ: HT. Thích Giác Chí, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh ĐăkL ăk; HT. Giác Phương, Chứng minh Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang; TT. Giác Tiến, Ủy viên HĐTS – Phó Thường trực BTS, Thành viên HPKS; TT. Giác Kim trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên; ĐĐ. Giác Phổ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh.

Sau nghi lễ bạch Phật cầu gia hộ, ĐĐ. Giác Phổ thay mặt cho Tăng Ni trường hạ tác bạch cung thỉnh chư Tôn thiền đức xin được tác pháp An cư tùng hạ tổng số là 70 vị trong đó có 29 Tăng, 38 Ni, 3 Sa-di.

Hòa thượng Giác Chí, Chứng minh trường Hạ đã ban thời pháp, nhắc lại ý nghĩa về ba tháng An cư kiết hạ hàng năm của người tu hành, đúng với tinh thần đức Phật chế, thông lệ hàng năm vào mùa hạ, chư Tôn đức Tăng Ni vân tập một nơi trụ xứ để an cư, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, nghiên cứu kinh luật luận. Hòa thượng cũng sách tấn quý Sư làm nhiều việc cho Giáo hội, phải giữ tâm thanh tịnh. Các vị Tỳ-kheo làm trụ trì, hay làm giảng sư không thể ở yên một chỗ được, thì giữ tâm niệm an cư, những Sư mới tu thì nương nhờ tập chúng An cư mới có cơ hội học hỏi kinh nghiệm với những vị đã có thâm niên tu học, có những điều chưa hiểu hoặc thắc mắc, có thể thưa hỏi những vị cao Tăng, giúp mình tăng trưởng Bồ-đề tâm, thực hành đúng chính pháp của Như Lai.

Tiếp sau, TT. Giác Tiến triển khai Phật sự của BTS cũng như Ban Tăng sự yêu cầu, như: Kiết giới, giải giới an cư, Bố-tát, Tự tứ, kiểm tăng, chứng nhận giấy An cư, học tập…

Nhân dịp chư Tăng Ni hệ phái tác pháp nhập hạ An cư, Ban Hộ trì Tam bảo và Phật tử các đạo tràng TX. Ngọc Quang thành tâm thiết lễ cúng dường Trai tăng.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Chư Tôn đức lễ Phật, khai khóa An cư

Đại đức Giác Phổ tác bạch cung thỉnh tác pháp An cư

Phật tử tác bạch cúng dường trai ngọ

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan