CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tăng Ni Khất sĩ tác pháp An cư PL. 2564 & Lễ An vị Phật Bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Quang

Theo truyền thống của hàng xuất gia, hàng năm chư Tăng Ni tập trung về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, trau dồi Giới Định Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Sáng ngày 16/4 nhuần năm Canh Tý (nhằm ngày 7/6/2020) tại Tịnh xá Ngọc Quang Chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ  tỉnh Đắk Lắk cử hành lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2564, DL.2020.

Thực hiện thông bạch tổ chức An cư kiết hạ PL. 2564 số 107 /CV-HĐTS, ngày 17-4-2020 về công tác tổ chức An cư kiết hạ. Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk tổ chức 3 trường hạ cho Tăng Ni tác pháp An cư kiết hạ, Phật lịch 2564 – DL. 2020.

- Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, trường hạ chư Tăng Bắc tông.

- Chùa Dược Sư, trường hạ cho Ni giới Bắc tông.

- Tịnh xá Ngọc Quang, trường hạ cho Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ.

Theo truyền thống của An cư kiết hạ, mỗi hạ trường dù tập trung hay an cư tại chỗ đều cung thỉnh chư Tôn đức đạo cao đức trọng để chứng minh và điều hành cho khóa An cư được thành tựu. Tại đạo tràng hôm nay cũng không ra ngoài truyền thống đã nêu trên.

Chứng minh trường hạ Hệ phái Khất sĩ: HT. Thích Giác Chí, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh ĐăkLăk; HT. Thích Giác Phương, Chứng minh Giáo đoàn III Khất sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang; TT. Thích Giác Tiến, ủy viên HĐTS – Phó Thường trực BTS, Thành viên HPKS; TT. Thích Giác Kim trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên; ĐĐ. Thích Giác Phổ, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh.

Sau khi đảnh lễ Tam bảo, Lễ Tổ chư Tôn đức Tăng, Ni đã tác pháp đối thú an cư trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh đúng với bản thể của Tăng già

Năm nay chư Tăng Ni các tịnh xá trong tỉnh Đắk Lắk tác pháp an cư tùng hạ tổng số là 64 vị Tỳ-kheo trong đó 26 Tăng, 38 Ni  và 6 Sa-di.

Hòa thượng Thích Giác Chí đã ban thời pháp, nhắc lại ý nghĩa về ba tháng An cư kiết hạ hàng năm của người tu hành, đúng với tinh thần đức Phật chế, thông lệ hàng năm vào mùa hạ. Hòa thượng  nhắc nhở và sách tấn các vị Tăng Ni phải chú tâm hơn nữa đến oai nghi giới hạnh và tinh thần tu tập nghiêm túc, trong đời sống tu tập thường nhật. Hòa thượng nhấn mạnh, trên con đường còn đang tu tập thì không có ai là người hoàn hảo, toàn thiện, nhưng nếu người tu không chịu nhận ra ý nghĩa tu là sửa, không chịu nhận rõ khuyết điểm của mình để sửa chữa, tu tiến, thì dù có trải qua trăm lần An cư kiết hạ cũng không thể đạt được kết quả gì. Hòa thượng mong chư hành giả  tinh tấn tu học, sống đúng theo Chánh pháp, đúng với những giới luật và quy định an cư,  luôn thúc liễm thân tâm, tu học nghiêm mật trong ba tháng để đền ơn chư Phật, chư Tổ.

Nhân dịp chư Tăng Ni Hệ phái tác pháp an cư, Đại đức Thích Giác Phổ và Ban Hộ trì Tam bảo và Phật tử thành tâm cung thỉnh Nhị vị Hòa thượng quang lâm cử hành lễ An vị Phật bảo tháp xá lợi TX. Ngọc Quang với sự tham dự cầu nguyện của Tăng Ni và Phật tử.

Khép lại buổi lễ Ban Hộ trì Tam bảo và Phật tử các đạo tràng thiết lễ cúng dường Trai tăng  đây cũng  là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni 3 tháng an cư tu học.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ tác pháp An cư:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan