CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tỉnh tâm

 

Dòng đời thay đổi khôn lường,

Sống trong danh lợi khó tường bền lâu.

Của tiền là mối lo âu,

Đừng vì tham lợi thân tâm u sầu.

Muốn cho mình được tươi mầu,

Thong dong tự tại mong cầu không không.

Tam y quả bát sạch trong,

            Thoát vòng tục lụy tấm lòng thanh cao.

Trích "Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú - 2014"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan