CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Phú - Bình Chánh cúng dường trường Hạ

“Kỉnh đức Phật nhiệm mầu đạo chánh

Trọng chư Tăng khổ hạnh công dày

Quý yêu Pháp bảo bậc thầy

Biết cây đuốc sáng hiệp vầy nương theo”

Với lòng kính tin Tam bảo, đồng thời giúp cho hàng cư sĩ được cơ hội gieo trồng ruộng phước điền, chính vì thế sáng nay 19-6-2017 (nhằm 25-5 năm Đinh Dậu), Ni sư Hữu Liên - trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú, huyện Bình Chánh đã hướng dẫn Phật tử về mái già-lam thanh tịnh Tịnh xá Trung Tâm - Bình Thạnh, đảnh lễ tụng kinh cúng dường Tam bảo. Sau đó Ni sư dâng lời tác bạch kính vấn an sức khỏe đến chư Tôn túc Ban Chức sự Hạ trường cùng toàn thể hành giả an cư và cúng tịnh tài phẩm vật đến với trường hạ.

Đại đức Minh Tân thay lời chư Tăng chứng minh công đức, chúc sức khỏe Ni sư và tán thán, nhắc nhở đôi lời kinh pháp để khuyến tấn thêm cho hàng Phật tử:

“Nguyện cầu Phật Pháp mười phương

Chứng minh công đức cúng dường hôm nay

Cầu cho phước báu lâu dài

Tăng long tuổi thọ đêm ngày bình yên”.

NgocPhu BC 3

NgocPhu BC 4

NS. Hữu Liên tác bạch cúng dường

NgocPhu BC 2

ĐĐ. Minh Tân chứng minh

NgocPhu BC 6

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan