CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Phú khai hạ PL.2561 - DL.2017

An cư kiết hạ là một truyền thống tốt đẹp của Phật giáo nói chung và Hệ phái Khất sĩ nói riêng, để trao dồi phẩm hạnh của người con Phật. Thời gian cấm túc an cư là thời gian dành trọn vẹn cho mục đích chính là học và tu, vì vậy hành giả đều phải nỗ lực hết mình trong khoảng thời gian này, cốt yếu là để rèn luyện tâm, tu tập Tam Vô Lậu học cho thật vững chãi, để nuôi lớn căn lành hầu đền đáp tứ trọng ân.

Theo sự chỉ đạo BTS GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh và chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái, Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phú thực hiện đúng tiến trình đã hoạch định cho buổi lễ Tác pháp An cư vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2017 (nhằm ngày 16 tháng 5 năm Đinh Dậu). Chư Ni đăng ký an cư, có mặt đầy đủ, tham dự lễ Tác pháp An cư PL.2561 tại Tịnh xá Ngọc Phú (tọa lạc số 64, đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Buổi lễ có sự chứng minh của NT. Khoa Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, NT. Vạn Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái; NS. Chiếu Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú; cùng với hơn 60 hành giả an cư.

Sư cô Hải Liên, Chánh Thư ký Phân đoàn 2 -Giáo đoàn IV, tuyên đọc danh sách cung thỉnh Ban Chức sự trường hạ cùng danh sách chư hành giả an cư.

Đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, quý Ni trưởng chứng minh thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo để mở đầu cho buổi lễ kiết giới. Tiếp đó, chư vị Ni trưởng tiến hành đối thú an cư và lần lượt chư vị hành giả tác pháp an cư trước chư Tôn đức Ni, bắt đầu một mùa an cư cho những người con Phật.

Ni trưởng Khoa Liên thay mặt chư Tôn đức Ni, ban lời huấn từ sách tấn các hành giả nỗ lực tu tập, thúc liễm thân tâm trong ba tháng hạ với tinh thần “Sống chung tu học” theo lời dạy của đức Tổ sư. Ni trưởng khuyên răn Ni chúng phải tuân thủ đúng nội quy mà hạ trường đã đặt ra, nhằm đem lại lợi ích cho chính mình và cho tập thể.

Buổi khai hạ kết thúc trong niềm hoan hỷ và thanh tịnh của chư hành giả.

NgocPhu 4 Copy

Lễ tác pháp tại chánh điện

NgocPhu 6

NgocPhu 5 Copy

NgocPhu 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan