CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Phương & Ngọc Điểm tác pháp An cư

Ngày 10-6, tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) và Tịnh xá Ngọc Điểm (huyện Hóc Môn), chư Tôn đức Ni Hệ phái Khất sĩ các miền tịnh xá đã làm lễ Tác pháp An cư.

Tại các trường hạ, chư Ni đã trang nghiêm dâng hương, đảnh lễ Tam bảo trước khi làm lễ kiết giới An cư.

NP 1
Quý Ni trưởng dâng hương lễ Tam bảo tại Tịnh xá Ngọc Phương

Được biết, Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương năm nay có 272 vị, trong đó có 177 vị an cư tập trung và 95 vị từ các tịnh xá, tịnh thất trực thuộc các nơi về tùng hạ.

Tại buổi lễ, NT.Tràng Liên đã có lời nhắc nhở Ni chúng tinh tấn tu hành để không phụ công ơn Tổ thầy, không chỉ tinh tấn trong đời này mà chư Ni cần phải đời đời kiếp kiếp tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công, đắc quả.

Ni trưởng còn khuyến tấn Ni chúng tích công bồi đức, thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu Tam vô lậu học để phát triển sự nghiệp tu học của bản thân trong 3 tháng hạ, giữ gìn giới hạnh, trang nghiêm tự thân, góp phần gìn giữ nét đẹp xưa nay của Ni giới hệ phái.

NP 2
Ni trưởng Chứng minh sách tấn các hành giả an cư

NP 3
Bắt đầu thời khóa sinh hoạt đầu tiên tại trường hạ tịnh xá Ngọc phương

Sau khi khuyến tấn Ni chúng tu hành, quý Ni trưởng lần lượt tác pháp an cư. Dưới sự chứng minh của quý Ni trưởng giáo phẩm hệ phái, chư Ni an cư tập trung và chư Ni tùng hạ theo thứ lớp tác pháp an cư.

Sau lễ tác pháp an cư, chư Ni tại trường hạ Ngọc Phương cũng đã bắt đầu thời khoá tu tập trong ngày đầu hạ với thời thiền toạ và tụng kinh.

Còn tại Tịnh xá Ngọc Điểm, chư Tôn đức Ni Phân đoàn 1 - Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ cũng đã tác pháp an cư tại đây.

ND 1
Chư Ni đảnh lễ Tam bảo, tụng thời kinh trước khi tác pháp tại Tịnh xá Ngọc Điểm

ND 2
Chư Ni tác bạch với quý Ni trưởng phát nguyện an cư trong 3 tháng tại Ngọc Điểm

Đây là năm thứ 2 Tịnh xá Ngọc Điểm tổ chức an cư cho chư Ni hệ phái các nơi về sinh hoạt. Năm nay BTC tổ chức an cư cho 45 chư Ni tại đây.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Ni đã trang nghiêm dâng hương, đảnh lễ Tam bảo, làm lễ kiết giới...

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan