CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Phương Kiết giới An cư PL.2562 – DL. 2018)

Lúc 2 giờ chiều ngày 16.5 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 30.5.2018), tại Trường hạ Ngọc Phương, 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM, Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại Tổ đình Ngọc Phương, cùng chư Ni các miền tịnh xá, trực thuộc NGHPKS đã làm lễ kiết giới An cư.

Chứng minh lễ khai hạ có Ni trưởng Ngoạt, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương, TP.HCM; Ni trưởng Minh Liên, viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm, tỉnh Long An; Ni trưởng Tân Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, tỉnh Tiền Giang; Ni trưởng Chiêu Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, tỉnh Đồng Nai, quý Ni trưởng giáo phẩm hệ phái và 90 hành giả trú xứ tại Tổ đình Ngọc Phương, 163 hành giả các tỉnh về tham dự lễ kiết giới an cư.

Ni trưởng Viên Liên, Chánh Thư ký NGHPKS, trú xứ tạ Tổ đình Ngọc Phương, đã trình lên quý Ni trưởng và đại chúng, danh sách Ban Chức sự, Ban điều hành, Ban Giảng huấn, danh sách chư hành giả An cư kiết hạ, tùng hạ và nội quy tại Trường hạ Ngọc Phương. Trường hạ Ngọc Phương năm nay có 253 vị, trong đó có 172 vị an cư tập trung và 81 vị từ 32 tịnh xá, tịnh thất trực thuộc NGHPKS về tùng hạ. Mỗi tuần sẽ có 3 vị Ni trưởng, Ni sư, trụ trì, trụ xứ các miền tịnh xá trực thuộc NGHPKS luân phiên về trực hạ, để sách tấn chư ni tại trường hạ.

Sau khi nghe Ni trưởng Thư ký báo cáo, quý Ni trưởng đã ban đạo từ sách tấn chư hành giả an cư. Ni trưởng Ngoạt Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương, nhắc nhở Ni chúng “giữ gìn giới luật, tu hành tinh tấn”, sống thiểu dục, tri túc, noi gương chư Phật, chư Tổ để tu hành. Ni trưởng cũng không quên cầu chúc chư Ni luôn mạnh khỏe để tinh tấn tu học.

Ni trưởng Minh Liên, viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm, tỉnh Long An, khuyên Ni chúng nên tinh tấn niệm Phật, như Ni trưởng, dù tuổi cao, sức khỏe kém nhưng vẫn thường xuyên niệm Phật.

Ni trưởng Tân Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, giám luật tại Trường hạ, sách tấn chư Ni giữ gìn giới luật, trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội.

Được sự chứng minh của quý Ni trưởng Giáo phẩm hệ phái, chư Ni an cư tập trung và chư Ni tùng hạ theo thứ lớp tác pháp an cư.

Lễ Tác pháp an cư kết thúc, Chư Ni tại Trường hạ Ngọc Phương bắt đầu thời khoá tu tập trong ngày đầu hạ với thời kinh hành, thiền toạ và tụng kinh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan