CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Phương tác pháp mãn Hạ và dâng Y ca-sa

Lúc 2 giờ chiều ngày 10/7 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 20/8/2018), tại Trường hạ Ngọc Phương, Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm làm lễ Tác pháp mãn hạ.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Ni trưởng Ngoạt Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, TP.HCM; Ni trưởng Tân Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang; Ni trưởng Chiêu Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Phục Liên, Quản chúng Trường hạ Ngọc Phương; Ni trưởng Mai Liên, viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức, quận Thủ Đức, TP.HCM; Ni trưởng Tố Liên, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Viên Liên, Chánh Thư ký Trường hạ Ngọc Phương; quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Chức sự, cùng chư hành giả kiết hạ, tùng hạ tại Trường hạ Ngọc Phương.

Chư Ni dâng hương, đảnh lễ Tam bảo, Ni trưởng Viên Liên, báo cáo thu chi tại Trường hạ trong 3 tháng.

Đại diện hành giả, cảm niệm tri ân Quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Chức sự, các Tiểu ban tại Trường hạ, đã tạo điều kiện để chư hành giả có cơ hội cùng sống chung tu học trong nếp sống Lục hòa, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Chư hành giả nguyện nỗ lực tấn tu để báo đáp công ơn của chư Tôn đức.

Ni trưởng Ngoạt Liên, có lời tán thán chư Ni an cư đã tinh tấn tu học trong 3 tháng. Ni trưởng cũng không quên cầu nguyện cho chư Ni thân tâm thường lạc, đạo quả chóng viên thành.

Ni trưởng Tân Liên nhắc nhở chư Ni phải tinh tấn tu hành theo lời Phật dạy, nỗ lực trau dồi giới đức, tấn tu tam Vô lậu học, làm tốt đạo đẹp đời, để đền đáp công ơn Thầy Tổ, công ơn đàn na tín thí đã phát tâm cúng dường, hỗ trợ cho chư hành giả trong suốt 3 tháng an cư, để chư hành giả an tâm tu tập. Ni trưởng cũng không quên cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh gia hộ cho chư Ni tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc quả.

Sau đó, chư Ni an cư, tùng hạ lần lượt tác pháp mãn hạ.

Trước đó, ngày 9/7 năm Mậu Tuất, Quý Phật tử tại TP. HCM đã cúng dường, dâng y, kính mừng khánh tuế chư Tôn đức Ni.

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan