CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổ đình Minh Đăng Quang: Sinh hoạt tu học trong mùa An cư 2019

Mùa an cư kiết hạ của Hệ phái Khất sĩ PL. 2563 – DL. 2019, tiếp tục tổ chức tại Tổ đình Minh Đăng Quang, ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long theo sự thống nhất của chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái. Với số lượng chư hành giả tham gia tu học năm nay được 130 vị (chư Tăng 96, chư Ni 34), riêng chư Ni tham gia sinh hoạt cùng với đại chúng tại Hạ trường bắt đầu từ 7h00 và kết thúc 17h00, sau đó trở về Tịnh xá Ngọc Chơn tu học theo thời khoá tại trú xứ.

Sau ngày tác pháp An cư, chư Tăng, Ni hành giả được sự hướng dẫn của chư Tôn đức về những bài kinh trong kinh tạng Nikaya, Chơn lý của đức Tổ sư, và quý Ngài còn hướng dẫn về oai nghi tế hạnh thông qua giờ thiền hành, thiền toạ, độ cơm truyền thống, chấp tác phục vụ đại chúng để làm tăng trưởng phẩm hạnh của một vị xuất gia giải thoát. Và đặc biệt năm nay có sự đổi khác, chư tôn đức đã chỉ dạy hành giả thiền tọa khoảng 10 phút trước khi bước vào giờ học, nhằm giúp cho hành giả định tâm để lắng nghe lời kinh ý pháp được tốt hơn. Đồng thời các ngài còn chia tách hàng Sa-di và Tập sự ra thành 1 lớp học riêng để chư tôn đức giáo giới và chỉ dạy về oai nghi tế hạnh, về những điều căn bản của lớp sơ cơ.

Sau đây là những hình ảnh sinh hoạt:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan