CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên - điểm An cư Kiết hạ của Giáo đoàn I

An cư là truyền thống tốt đẹp có từ thời đức Thế Tôn còn tại thế. Với 45 mùa An cư, Ngài đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho chư Thiên cùng loài người, và đặc biệt là chư Tỷ-kheo đã thể nghiệm được pháp hiện tại lạc trú và chứng đắc đạo quả giải thoát sau 3 tháng mùa mưa.

Đi theo bước chân của đức Phật, hình ảnh sống tập thể của những vị xuất gia không thể nào thiếu được trong Pháp và Luật của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Ngài đã hướng dẫn chư Tăng tu học theo tinh thần đoàn kết hòa hợp trong phép lục hòa và luôn đề cao nếp sống “nên tập sống chung tu học”. Chính vì lẽ đó, nếp sống chung được gắn liền với đức Tổ sư trong thời gian hành đạo. Đồng thời Ngài cũng có chương trình giảng dạy mỗi ngày cho chư Tăng sống chung trong 3 tháng mùa mưa tại Tịnh xá Ngọc Quang năm 1952.

ngocvien1-daophatkhatsi.net

Tổ đình Ngọc Viên - điểm an cư của Giáo đoàn I

Thừa hưởng nếp sống toàn thiện của Tổ Thầy, và cũng nhận chân được tầm quan trọng của pháp An cư Kiết hạ là cần thiết cho việc thăng hoa đạo hạnh nên Chư tôn giáo phẩm hằng năm đều sắp xếp, tổ chức an cư cho Tăng-Ni trong Giáo đoàn với phương châm: thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học.

Nhân điều kiện cấm túc an cư 3 tháng, tập trung một chỗ để tu học, và đây chính là điều thuận lợi để được nghe chư Tôn thiền đức khuyến tấn về đời sống giới hạnh, khả năng định tĩnh và sự nhận biết chân chánh cùng thực nghiệm phương châm sống: “sống chung, học chung, tu chung”. Đồng thời giúp cho các vị có cơ duyên trao đổi kinh nghiệm tu hành với nhau để hoàn thiện đời sống phạm hạnh,tạo cơ duyên cho Phật tử có điều kiện gieo trồng phước lành với Tam bảo.

khóa An cư tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viênnăm nay với 90 hành giả tham dự (Tăng: 50 vị – Ni: 40 vị). Chương trình tu học của các hành giả trong 3 tháng gồm có Thiền hành, thiền tọa, học pháp, tụng kinh, lãnh cơm, độ ngọ trong chánh niệm, …. Chư Ni đến tham dự cùng chư Tăng từ 7h đến 17h thì về Tịnh xá Ngọc Chơn tiếp tục tu học theo chương trình.

Và sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt của chư Tăng – Ni trong khóa An cư:

ancungocvien01

ancungocvien1

ancungocvien2

ancungocvien4

ancungocvien5

ancungocvien12

ancungocvien6

ancungocvien7

ancungocvien8

ancungocvien9

 ancungocvien10

ancungocvien11

 ancungocvien13

ancungocvien14

ancungocvien15

ancungocvien16

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan