CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tỏa hương trong hạ

Vườn thiền toả ngát hương hoa,

Hương thiền đức hạnh vượt xa muôn trùng.

An cư với nếp sống chung,

Tăng đoàn hoà hợp vui cùng bên nhau.

Giới định tuệ đã dồi trau,

Hành trang sẵn có đi vào thế gian.

Điểm tô nét đẹp huy hoàng,

Đem gieo ánh sáng Đạo Vàng muôn nơi.

Tâm hương một nén thay lời,

            Chí thành lan tỏa xin Người chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan