CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TPHCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tác pháp An cư PL.2566 - DL.2022 tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương

Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Dần) NGHPKS đã trang nghiêm cử hành nghi thức tác pháp An cư Kiết hạ tại Tổ Đình Tịnh xá Ngọc Phương - quận Gò Vấp, bắt đầu bước vào ba tháng an cư cấm túc theo truyền thống của đạo Phật.

Chứng minh buổi lễ có chư Ni trưởng Giáo phẩm lãnh đạo NGHPKS: Ni trưởng Chiêu Liên - Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Thiền chủ trường hạ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, Đồng Nai; Ni trưởng Mai Liên - Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Viện chủ TX Ngọc Đức; Ni Trưởng Tố Liên - Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Cố vấn Ban Quản trị Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Giám luật trường hạ; Ni trưởng Viên Liên - Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Hóa chủ trường hạ, Trụ trì Tổ Đình Tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Hiếu Liên - Giáo phẩm thường trực Ni Giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì TX Ngọc Long, Đồng Nai; Ni trưởng Xuân Liên - Trụ trì TX Ngọc Tuệ, Long Thành; cùng với sự tham dự của chư Ni các quận, huyện trong địa bàn TP. HCM cũng như các vùng lân cận đồng trở về Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương làm lễ tác pháp An cư PL 2566 - DL 2022.

Mở đầu chương trình, đại chúng cung đón chư Ni Trưởng chứng minh quang lâm chánh điện, dâng hương, đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ đức Tổ sư, đảnh lễ Tam vị cố Ni trưởng và các bậc Thầy đã viên tịch. 

Chư Ni trưởng dâng hương bạch Phật

Tiếp theo chương trình, Ni sư Tuệ Liên báo cáo danh sách chư Ni hành giả An cư và chư Ni tùng hạ. Hành giả nội thiền là: 132 vị (72 Chư ni Ngọc Phương và 60 vị từ các Tỉnh cùng với quý Ni trưởng, Ni sư Ban trực hạ), gồm Tỳ kheo ni 81 vị, Thức xoa 19 vị, Sa di ni 14 vị, Tập sự 18 vị. Tùng hạ 131 vị : 93 vị tùng hạ từ 47 Tịnh xá các tỉnh thành, 38 vị Lớp Trung cấp (3 quản chúng và 35 Ni sinh), mỗi tháng vân tập về trường hạ Ngọc Phương bố tát mỗi tháng 2 kỳ. Tổng số hành giả kiết hạ và tùng hạ là 263 vị.

Sau đó Ni trưởng Viên Liên đọc nội quy Trường hạ gồm có 11 điều mà các hành giả An cư phải giữ gìn trong ba tháng để thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức.

Ni sư Tuệ Liên đọc báo cáo

Ni trưởng Viên Liên đọc Nội quy Trường hạ

Kế đến Ni sư Tín Liên xướng ngôn cho chư Ni hành giả hòa âm dâng lời tác pháp An cư Kiết hạ, Ni trưởng Xuân Liên xướng ngôn cho chư Ni tùng hạ tác pháp An cư.

Để chứng minh cho lời tác pháp của chư Ni hành giả, Ni trưởng Chiêu Liên - Thiền chủ Trường hạ đã ban lời pháp từ sách tấn đến toàn thể đại chúng.

Ni trưởng Tố Liên - Giám luật Trường hạ có lời huấn từ đến đại chúng

Ni trưởng Viên Liên - Hóa chủ Trường hạ ban huấn từ: "Mùa an cư năm ngoái dịch bênh diễn biến phức tạp, nên không thể An cư tập trung, năm nay dịch bệnh đã phần nào giảm bớt nên chúng ta lại được là nỗi mừng vô hạn đến đời sống tu sĩ của chúng mình. Vì đời sống tu sĩ chỉ ba tháng An cư là quan trọng. Vì vậy mà hôm nay, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương rất vui mừng được chào đón bước chân của quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô về đây cùng nhau tu học.... Mong chư hành giả An cư chấp hành tốt nội quy Trường hạ, tinh tấn siêng năng tiếp thu bài giảng của Chư Tôn đức trong ban giảng huấn. Chư Ni tùng hạ nhín chút thời gian của mình tại trú xứ cố gắng đi Bố tát đầy đủ mỗi tháng 2 lần. Mong toàn thể đại chúng tinh tấn tu học, chóng thành đạo quả".

Buổi lễ tác pháp An cư Kiết hạ được thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng và chuẩn bị bắt đầu cho chương trình tu học ba tháng thúc liễm thân tâm trao dồi Giới Định Tuệ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan