CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tri ân

HINH HT GIAC NHIEN

(Thành kính tưởng niệm Giác linh HT. Pháp sư)

Bóng Thầy hiền, giờ còn đâu!

Tim con như cắt, dạ sầu miên man

Còn đâu bóng dáng hiên ngang

Còn đâu giọng nói rồng vàng tung bay

Còn đâu sắc tướng hiển bày

Gót chân sen ngọc, nơi đây mưa lành

Nhờ Thầy chỉ lối rành rành

Đời không tu là mối mành tai ương

Tạo nên bao nghiệp đau thương

Là nhân ba cõi sáu đường tái tê

Lời vàng soi thấu bể mê

Tu tâm dưỡng tánh lối về quê xưa

Nơi ấy nghiệp ác bỏ chừa

Nơi ấy là hạnh giới vừa trau thân

Nơi ấy trí huệ không lầm

Lời vàng Thầy gởi ngập tràn trong con

Để con gởi gắm tâm hồn

Để con tinh tấn gieo bòn thiện duyên

Để con kết nối hương thiền

Để con mở dạ kết miền từ bi

Đức thầy hiền, đâu ngại chi

Bước chân kết nối không gì ngại ngăn

Năm châu bốn biển soi đèn

Bóng Thầy rảo bước chọn đăng sĩ hiền

Đức Thầy hóa độ mọi miền

Chong đèn chơn lý, nối truyền mai sau

Độ người ân đức bao nhiêu

Hoa thơm đất Phật có nhiều bấy nhiêu

Bước chân không mỏi không xiêu

Mong cho độ tận bao điều tai ương

Tình Thầy pháp bảo về nương

Tàng cây to lớn bên đường chở che

Lòng con ấm áp mọi bề

Tiếp theo gương Phật nẻo về chánh chơn

Giờ đây hạnh đã vo tròn

Thầy đi để lại hương lòng bay xa

Nhớ thương Thầy lòng mặn mà

Hàng môn đồ chúng ruột rà đau thương

Nhớ thương Thầy lệ sầu vương

Nghìn thu tiễn biệt vắng nương tình Thầy

Ân giáo dưỡng biết sao đây

Làm sao trả đặng ơn dày thâm ơn

Ân Thầy hơi ấm tình thương

Ân Thầy hải đảo bến nương an lành

Ân Thầy là ngọn hải đăng

Ân Thầy là gió luôn gần con mang

Niềm tin soi sáng hồng trần

Ân Thầy tế độ vượt ngàn sông mê.

Đền ơn đáp nghĩa con về

Dâng hương tưởng nhớ đức che bao ngày

Cầu xin Phật tổ cao dày

Chứng minh công đức nguyện Thầy viên dung.

Kính bút

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan