CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trường hạ Ni giới Hệ phái Khất sĩ khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL. 2567

Chiều ngày 03/6/2023 (16/4/ Quý Mão), trường hạ Tổ đình Ngọc Phương (phường 1, quận Gò Vấp) trang nghiêm cử hành Lễ khai hạ tác pháp An cư Kiết hạ PL. 2567 - DL. 2023.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có NT. Tân Liên - Đương kim Trưởng NGHPKSVN, Thiền chủ trường hạ; NT. Chiêu Liên - Hóa chủ trường hạ; NT. Tố Liên - Giám luật trường hạ; NT. Viên Liên - Hóa chủ trường hạ, Trụ trì tổ đình Ngọc Phương; Chư Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, chư Tôn đức Ni Ban Chức sự trường hạ và 138 hành giả an cư tập trung, 153 hành giả tùng hạ tại Trường hạ tổ đình Ngọc Phương.

Quý Ni trưởng Giáo phẩm - Ban Chức sự trường hạ 

Chư Ni trưởng trang nghiêm khóa lễ niêm hương bạch Phật và đọc tụng nghi thức tác pháp An cư. Được sự chứng minh chư Ni trưởng Giáo phẩm Hệ phái, chư Ni An cư tập trung và chư Ni tùng hạ theo thứ lớp tác pháp An cư.

Chư Tôn đức Ni niêm hương bạch Phật

Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện tổ đình Ngọc Phương

Đảnh lễ Tam bảo

Toàn thể chư Tôn đức hòa âm tụng tuần tự theo nghi thức tác pháp An cư

Trước khi tiến hành nghi thức Lễ tác pháp An cư, Ban Chức sự trường hạ đã khai triển phần Lễ hành chánh: Ban thư ký, Ban Quản chúng báo cáo công tác tổ chức chương trình tu học và sinh hoạt An cư trong ba tháng.

NT. Tín Liên đọc nội quy trường hạ

NT. Tân Liên - Thiền chủ trường hạ đã ban pháp từ rằng: “Mỗi vị tu sĩ phải An cư Kiết hạ mỗi năm là để giữ gìn giềng mối của Phật từ ngàn năm nay. Vì thế các vị cần nỗ lực tinh tấn tu học trong ba tháng An cư...”

NT. Chiêu Liên - Hóa chủ trường hạ ban huấn từ đến toàn thể chư Tôn đức Ni hiện diện. Ni trưởng mong cầu toàn thể chư Tôn đức Ni phước trí trang nghiêm, đạo tâm kiên cố và giữ gìn đạo hạnh, đó chính là đền ơn Thầy Tổ, làm gương cho đàn hậu tấn và đáp nghĩa chúng sanh.

NT. Viên Liên - Hóa chủ trường hạ ban huấn từ - Ni trưởng mong rằng trong mùa hạ năm nay, quý Ni trưởng Ni sư trong Ban tổ chức luôn sách tấn cho hành giả: - Tuân thủ theo nội quy của trường hạ;  - Phải giữ gìn đạo hạnh, sự thanh tịnh cho trường hạ ... để đạt kết quả tốt đẹp trong mùa An cư này.

NT. Tố Liên - Giám luật trường hạ có huấn từ đến chư hành giả An cư giữ gìn giới luật, biết sống thiểu dục, tri túc, luôn giữ chánh niệm trong ngày.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan