CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trường hạ Tịnh xá Ngọc Điểm PL.2560

Tịnh xá Ngọc Điểm tọa lạc tại số 28/1A Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn do Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên xây dựng năm 1967. Năm 1975, Pháp sư giao ngôi Tịnh xá Ngọc Điểm lại cho cố Ni trưởng Ngân Liên trông coi và phát triển. Trải qua hai đời trụ trì, hiện nay Ni trưởng Thắng Liên là vị đang giữ trách nhiệm trụ trì tại đây.

Năm nay, nhân duyên hội đủ, được sự chấp thuận của chư Tôn Hòa thượng trong Hệ phái và sự giúp đỡ của Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn, Ni trưởng mở khóa An cư kiết Hạ đầu tiên tại Tịnh xá Ngọc Điểm cho chư Ni Phân đoàn 1 quy tụ về tu học. Tổng số hành giả an cư là 49 vị, trong đó 40 vị cấm túc An cư và 9 vị tùng Hạ, gồm 2 Ni trưởng, 2 Ni sư, 36 Sư cô, 3 Thức-xoa, 4 Sa-di-ni và 2 tập sự.

ACNDiem 9

Cơ cấu tổ chức Hạ trường :

Ban Chứng minh: HT. Giác Toàn, HT. Thích Minh Chơn, HT. Thích Chơn Ý, TT. Thích Chân Tính.

Ban Tổ chức: HT. Thích Thiện Minh, ĐĐ. Thích Minh Thanh, NT. TN. Bửu Hòa, NT. Thắng Liên, NS. Liêm Liên. Thư ký: SC. Minh Liên.

Ban Chức sự: NT. Thông Liên – Thiền chủ; NT. Thắng Liên - Phó Thiền chủ, NS. Ánh Liên - Hoá chủ, NS. Liêm LiênPhó Hóa chủ. SC. Dũng Liên - Giám luật. SC. Ngọc Liên, SC. Phúc Liên - Tri sự. SC. Nguyệt Liên - Trưởng chúng. SC. Gương Liên (TC), SC. Minh Liên (HC) - Thư ký. SC. Chánh Liên - Thủ quỹ.

Ban Giảng huấn: 1. HT. Giác Toàn (Chơn lý), 2. HT. Minh Bửu (Thiền Trung Hoa), 3. HT. Giác Pháp (Qui Sơn cảnh sách), 4. HT. Thích Quảng Thiện (Chuyên đề), 5. ĐĐ. Giác Hoàng (kinh Trung Bộ), 6. ĐĐ. Minh Thanh (kinh Dược sư), 7. NS. Tín Liên (kinh Pháp cú), 8. NS. Phụng Liên (Kinh tạng Nikaya), 9. NS. Tuệ Liên (Phát Bồ-đề tâm văn), 10. SC. Tâm Tâm (Vi diệu pháp).

Ngoài ra, HT. Thích Minh Chơn, Trưởng ban Hoằng pháp TP. HCM đề cử sáng Chủ nhật mỗi tuần có một vị giảng sư của Thành hội PG TP. HCM đến giảng như: HT. Thích Nguyên Thiện, HT. Thích Tắc Huê, HT. Thích Nhật Hỷ, TT. Thích Phước Hoàng…

ACNDiem 17

Phương diện tu học: Thời khóa tu học bắt đầu từ 3 giờ 45 thức chúng đến 22 giờ trong ngày. Sáng và chiều có 2 thời nghe pháp và triển khai Chơn lý, 3 thời thiền tọa, 1 thời kinh hành, 1 thời tụng kinh.

Ban Chức sự trường Hạ có thỉnh quý Ni trưởng ở Tịnh xá Ngọc Phương đến chứng minh và giáo giới cho Ni chúng vào những ngày Bố-tát, nhưng năm nay, quý Ni trưởng vì sức khỏe kém nên không đến được và chỉ dạy Ni trưởng Thiền chủ giáo giới.

Trong giờ học Chơn lý, chư Ni thay phiên đọc từng đoạn và nêu câu hỏi thắc mắc về đoạn đã học để đại chúng trả lời, cuối cùng Ni trưởng đúc kết thành một bài học áp dụng trong việc tu học của mỗi hành giả.

Tuy đây là khóa An cư đầu tiên của Phân đoàn, nhưng mỗi hành giả đều có ý thức tu học nghiêm túc, nỗ lực chuyển hóa thân tâm, hành trì theo sát thời khóa.

Đặc biệt, Ban Chức sự phát động phong trào viết báo tường kèm phần thuyết trình cho từng liêu. Đây là một phương thức giúp hành giả phát huy khả năng nghiên cứu Phật pháp, viết lách và thuyết trình trước đại chúng.

Phương diện đời sống: Mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn và là khóa An cư đầu tiên, tuy nhiên được sự quan tâm của chư Tôn đức trong Hệ phái và Ban Trị sự, quý Ngài đã hướng dẫn các đoàn Phật tử đến cúng dường trường Hạ để chư Ni an tâm tu học. Ngoài ra, các tịnh xá trong Phân đoàn như TX. Ngọc Bình, TX. Ngọc Ban, TX. Ngọc Quang, TX. Ngọc Minh và một số chùa trong và ngoài thành phố cũng liên tục trợ duyên cho trường Hạ trong suốt ba tháng An cư để Ni chúng an tâm tu học. Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Điểm sắp xếp thời gian chia phiên nấu sớt bát cúng dường Hạ trường. Ban Y tế cũng rất tận tình chăm sóc, giúp đỡ các hành giả khi đau yếu; cấp thuốc truyền dịch và đưa đi bệnh viện khi cần thiết.

Nhìn chung, trường Hạ Tịnh xá Ngọc Điểm tuy mới được thành lập, nhưng mỗi hành giả đều phấn đấu làm tròn trách nhiệm của mình trong ba tháng An cư, tinh tấn thúc liễm thân tâm, trau dồi phạm hạnh bằng cách nép mình trong khuôn khổ giới luật, tinh tấn tu học để báo đáp ơn đức của Tổ Thầy và đàn na tín thí hộ trì, tiếp bước chư Tôn đức làm sáng đạo đẹp đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan