CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trưởng lão HT. Giác Giới thuyết giảng tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Sáng ngày 17/6/2023 (nhằm ngày 30-4 Quý Mão) Trưởng lão HT. Giác Giới - Phó Thư ký kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn I, Trụ trì Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long) đã hoan hỷ quang lâm thuyết giảng tại trường hạ của Hệ phái - Pháp viện Minh Đăng Quang, với đề tài “Tứ Đế”.

Mở đầu, Hòa thượng tán thán tinh thần tu học của các hành giả An cư trong 3 tháng, đây là cơ hội họp mặt để thực hiện phương châm của đời sống phạm hạnh mà Đức Phật đã dạy chúng đệ tử. Đó là có hai việc cần làm:

Giữ sự im lặng của bậc Thánh, nghĩa là thực hành thiền định.

Hoặc nói năng như Chánh Pháp, nghĩa là trao đổi, thảo luận về "con đường", Chánh Pháp”. (Kinh Thánh Cầu)

Đối với việc học và tu trong mùa An cư thì Ngài chỉ rõ mục đích để tấn tu Tam vô lậu học: Giới – Định – Tuệ. Trong đó phải định hướng Giới – Định – Tuệ vô lậu, chứ không phải Giới – Định – Tuệ hữu lậu, hòng còn sanh tử luân hồi (117. Đại Kinh 40 – Kinh Trung bộ).

Muốn tu tập hướng đến sự đoạn trừ tham, sân, si ngang qua Giới – Định – Tuệ, hành giả không thể không nhận thức đúng về khổ và con đường diệt khổ thông qua nhận thức và tu tập Tứ đế.

Hòa thượng hướng dẫn cho đại chúng nắm rõ sự khác biệt giữa quan điểm của các Tôn giáo khác về tất cả vui khổ ở đời là do nghiệp quá khứ; do nhân của đấng tạo hóa; do ngẫn nhiên (vô nhân, vô duyên). Đức Phật thì dạy rõ: có ba nguyên nhân dẫn đến khổ lạc ở đời: do 6 giới (địa, thủy, hỏa, phong, không, thức); do 18 ý cận hành và cuối cùng khổ lạc là do nắm hiểu thấu Tứ đế, (Kinh Sở Y Xứ, Chương 3 pháp, Tăng Chi bộ Kinh).

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang có nguyện vọng xây dựng Tăng đoàn theo mô hình thời Đức Phật. Trọng tâm của chí nguyện là “nối truyền Thích Ca chánh pháp” tức là “nối truyền và tu tập dựa trên nền tảng Tứ đế”.

Với thời lượng buổi giảng đầu tiên, Hòa thượng trình bày Khổ đế và nguyên nhân của Khổ thông qua bài Kinh Thánh Cầu trong Trung bộ Kinh. Tất cả chúng sanh bị phiền não, đau khổ là bởi: “Này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị sanh? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị sanh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh; dê và cừu là bị sanh; gà và heo là bị sanh; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh; vàng và bạc là bị sanh. Này các Tỷ-kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh. Bị già, bệnh, chết, sầu, bị ô nhiễm... cũng vậy”, gọi là Phi Thánh Cầu.

Đức Phật dạy rằng: “xưa kia Ta cũng như các ông” nhưng Ngài khác chúng ta là biết tư duy và đặt câu hỏi tại sao để tìm con đường giác ngộ. Hòa thượng ví dụ: cũng ăn đi vào rừng và thấy quả táo rụng thì chúng ta chỉ biết phủi và cắn ăn. Nhưng đối với Isaac Newton thì khi quả táo rụng thì biết tư duy và hỏi tại sao nên ông đã khám phá ra định luật hấp dẫn. Cũng vậy, ngang qua cuộc đời của Đức Tổ sư, Hòa thượng nhấn mạnh Ngài cũng đã vất cả, lặn lội, nguy hiểm, tìm cầu học hỏi... để tìm ra ánh sáng của sự giác ngộ.

Nói đến nguyên nhân thứ hai về Khổ đau, Hòa thượng giảng là do vọng tưởng của chúng sanh cho rằng thật có, nhưng bản chất chỉ là hoa đốm giữa hư không:

Dục trừ phiền não trùng tăng bệnh,

Xu hướng Chơn như tổng thị tà”

Bản chất tự nhiên của tâm đã trong sáng và thanh tịnh, chỉ vì nhận thức sai lầm nên mê muội, chấp thủ mà đưa đến khổ đau. Phật dạy: “Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào.” (Phẩm Ðặt Hướng và Trong Sáng, Tăng Chi Bộ Kinh)

Kết thúc buổi giảng, Hòa thượng khuyến tấn chư Tăng hãy xác định mình đã lìa gia đình, bỏ cửa nhà thì chí quyết học hỏi cho rõ chân tâm bản tánh và có định hướng rõ ràng là phải có Chánh tri kiến, để dẫn lối trên lộ trình giác ngộ, nếu không như vậy thì dễ tu mù, lạc hướng và không thấy rõ mục tiêu xuất gia.

Một số hình ảnh tại buổi giảng:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan