CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TT. Thích Đạt Đức giảng hạnh nguyện thứ bảy của Bồ-tát Phổ Hiền

Ngày 02/8/2018, chư hành giả tại hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú lại hân hoan đón chào TT. Thích Đạt Đức đến với hạ trường để tiếp tục chia sẻ về mười hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ-tát.

Thắm thoát mà ba tháng hạ đã gần kết thúc và mười hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền cũng đã được Thượng tọa chia sẻ đến hạnh nguyện thứ bảy đó là “thỉnh Phật trụ thế”.

Là người con Phật ai cũng muốn đức Phật thường còn, vì thế việc nhập diệt của Ngài là nỗi đau trong lòng mỗi người con Phật. Qua hạnh nguyện thứ bảy của ngài Phổ Hiền giúp cho chúng ta thức tỉnh để thấy được bổn phận của mình là làm thế nào để thỉnh đức Phật trụ thế?

Đức Phật của chúng ta là một con người lịch sử có sắc thân tứ đại nên cũng phải chịu sự chi phối của luật vô thường là sanh, già, bệnh và chết tuy nhiên Ngài chết chỉ là cái thân vật chất còn pháp thân của Ngài vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Chúng ta luôn đổ thừa là mình sống trong thời mạt pháp vì thế cứ sống buông lung, giãi đãi không tinh tấn tu học, giới luật không nghiêm trì… đó là tạo điều kiện cho ngoại đạo có cơ hội trà trộn vào để hủy bán đạo Phật. Ngày nay Phật giáo đang trong tình trạng thật giả khó phân, từ giáo lý kinh điển cho đến con người, làm cho Phật tử rất khó phân biệt và tín tâm dao động. Nhất là hình ảnh những người giả dạng tu sĩ đi khất thực khắp nơi từ đầu làng đến xóm chợ, y áo lôi thôi, lết thết làm cho hình ảnh người tu trong mắt người đời càng thêm xuống cấp.

Vì thế bổn phận của người xuất gia trong giai đoạn này để thỉnh đức Phật trụ thế là cần phải thấy rõ tâm tánh, bổn nguyện của mình để cố gắng tu học, nghiên cứu hiểu rõ pháp học và đi đến pháp hành tinh tấn tu tập, giữ gìn giới luật trang nghiêm, xây dựng Tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh. Đồng thời mở các lớp học, các đạo tràng dành cho Phật tử để dạy cho họ phương pháp tu tập và cách nhận biết đâu là thật giả đối với giáo lý cũng như người xuất gia để xây dựng tín tâm đối với người Phật tử.

Qua hạnh nguyện thứ bảy của Phổ Hiền Bồ-tát, TT. Thích Đạt Đức đã giúp cho chư hành giả tại hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú phần nào thấy rõ được bổn phận và trách nhiệm của mình trong vấn đề đạo Phật suy thịnh hiện tại cũng như trong tương lai.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan