CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TT. Thích Minh Đạo thăm và chia sẻ với hành giả tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Ngày 12/5/Kỷ Hợi (nhằm 14/6/2019), TT. Thích Minh Đạo – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long đã viếng thăm và chia sẻ với chư hành giả về bài kinh Đức Phật Cũng Cày Ruộng trong kinh Tạp A Hàm số 264.

Từ bài kinh, đức Thế Tôn nói về việc tu tập hướng đến giác ngộ, giải thoát thông qua cách làm ruộng của người nông phu. Người nông phu phải có hạt giống, đất đai gieo trồng, trâu cày, siêng năng làm cỏ, … và những điều cần thiết để có được mùa bội thu. Còn đối với người tu thì phải có niềm tin là bước đầu tiên, rồi thứ đến thiện pháp, tinh tấn, trí tuệ, tâm hổ thẹn, sám hối, chánh niệm, thân khẩu ý phải điều thuận, phòng hộ các căn, trì giới, trừ đi phiền não, không được giải đãi, cần phải liên tục tinh tấn, và cuối cùng là giải thoát khỏi sinh tử, vĩnh viễn không còn luân hồi trong ba cõi.

Qua ý nghĩa tu tập mà đức Phật nói với người Bà la môn, Thượng toạ đã giảng giải, phân tích rất chi tiết nhằm giúp cho chư hành giả thấy được niềm tin chân chánh vào Tam bảo, nhân quả, cũng như sự vận hành của nghiệp và tin việc thực hành pháp Phật sẽ dẫn tới mục tiêu liễu sanh thoát tử.

Với niềm tin chính đáng là nền tảng “niềm tin là nơi sinh ra các công đức”, chư hành giả cần phải tu tập, trau dồi tam nghiệp, gìn giữ sáu căn, chánh niệm tỉnh giác trong các oai nghi khi bước tới, bước lui, phải biết sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Và đại chúng thường xuyên nỗ lực công phu để loại trừ tham, sân, si, phiền não và thành tựu mục tiêu phạm hạnh thanh cao của người xuất gia giải thoát.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan