CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TT. Thích Viên Trí giảng tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang

Ngày 17/5/Mậu Tuất (nhằm 30/6/2018), TT. Thích Viên Trí – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh đã viếng thăm và khuyến tấn Tăng, Ni tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang.

Với chủ đề “Suy niệm về đức Phật và đời sống Tăng đoàn”, Thượng toạ dẫn dụ những câu chuyện gần gũi với sở hành của những vị xuất gia, như: Cửa tùng đôi cánh gài hay câu chuyện về đức vua Pasenadi đều nói về phương châm sống, hành đạo của chúng Tỷ-kheo, đệ tử đức Phật. Chúng Tăng khi hội họp với nhau có hai việc cần làm: 1/ Nói năng như chánh pháp và 2/ Im lặng như chánh pháp. Khi nào các vị làm đúng như vậy trong mỗi lúc thì lời nói, hành động, ý nghĩa mới từ hoà với nhau cả trước mặt lẫn sau lưng.

Và dựa trên bài kinh Tư Sát trong Trung Bộ kinh, Thượng toạ muốn nhắn nhủ với hội chúng, nên cần quan sát để thấy biết như thật về Như Lai và khởi lên lòng tin chân chánh nơi Ngài, qua những đặc điểm: “Vị tư sát Tỷ-kheo muốn biết rõ tập tánh của người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại pháp: Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai; Những tạp pháp do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai; Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai; Vị Tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài, vị Tôn giả này thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời gian ngắn; Vị Tôn giả Tỷ-kheo chưa hữu danh này, khi chưa có danh, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy; Vị Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy hiểm có thể không khởi lên cho vị này; Vị Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. Do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái, nên vị này không thỏa mãn các dục; Vị ấy khởi lòng tịnh tín đối với bậc Ðạo Sư: Thế Tôn là bậc Chánh Ðẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng thật khéo hành trì.”

Thượng toạ còn chia sẻ thêm về phương cách tu tập để thành tựu các thiện pháp trong bài kinh Ước Nguyện (Trung Bộ kinh), và muốn cho Tăng đoàn được cường thịnh, không bị suy giảm thì phải tinh nghiêm hành trì đúng Bảy Pháp Bất Thoái mà đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường Bộ kinh).

Qua buổi giảng dạy, Thượng toạ đã nêu lên những bản kinh đầy ý nghĩa, những mẫu chuyện sinh động, gần gũi với đời sống người xuất gia, nên hội chúng rất hoan hỷ tiếp nhận và sẽ nỗ lực tu tập cho đến ngày công viên quả mãn.

Hành giả đang từng bước khoan thai tiến vào Giảng đường

Hành giả cung thỉnh giảng sư quang lâm đến giảng đường để truyền giảng Kinh pháp

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan