CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Về đây

Về đây cùng bạn đồng tu,

Về đây cộng trụ hoà nhu một chùa.

Về đây xả bỏ hơn thua,

Về đây sửa tánh bốn mùa bình yên.

Về đây được học ngồi thiền,

Về đây bao nỗi muộn phiền tan mau.

Về đây dứt khỏi u sầu,

Về đây không khí đượm màu yêu thương.

Về đây đoạn tận miên trường,

Về đây tinh tấn ngát hương đạo tình.

Về đây kiểm xét lại mình,

Về đây nghe pháp tụng kinh Phật Đà.

Về đây chung ở một nhà,

Về đây nuôi dưỡng đài hoa thái bình.

Về đây dưỡng trí thêm minh,

Ngọc Phương Tịnh xá đẹp xinh muôn đời.

Về đây ghi nhớ bao lời,

Tổ Thầy truyền dạy sáng ngời kim cương.

Ai ơi! Dũng mãnh kiên cường,

            Đừng buông tay lái thẳng đường vô sanh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan