CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vè liêu Trang Nghiêm

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè con kể

Là hay đáo để

Không dễ chi tầm

Rằng liêu Trang Nghiêm

Liên Liên bảy vị

Trưởng liêu Sư chị

Thư ký Minh Liên

Trưởng ban hiền hiền

Thọ Liên tri khách

Trà đá, bánh xốp

Đãi khách Nhường Liên

Sạch sẽ giảng đường

Phát Liên nhỏng nhẻo

Cười nói leo lẻo

Lanh lợi Trí Thông

Kể cũng dài dòng

Làm con hỏng chuyện

Trúc Liên riêng biệt

Liêu chỉ sáu Liên

Chánh điện Trí Thông

Bông hoa đẹp đẽ

Nói năng nhỏ nhẹ

Điệu bộ Loan Liên

Chức vụ hầu Thầy

Trà sâm thị giả

Con đây hết dạ

Tiếp tục trình bày

Cầm máy quay quay

Trúc Liên đích thị

Trang nghiêm bảy vị

Chuẩn bị sẵn sàng

Phục vụ quý Ngài

Cùng chư huynh đệ

Chị nào liên hệ

Hồ sơ giấy tờ

Trang Nghiêm xin mời

Gặp sư Thư ký

Con xin thủ thỉ

Sư chị Sư em

Bánh xốp có kem

Xin mời ăn thử

Còn muốn thư thả

Chánh điện xin mời

Nhiễu Phật ba vòng

Ngắm bông Thông cắm

Nhiều vị siêng lắm

Tu học đều đều

Thiền sớm thiền chiều

Sẵn nơi mát mẻ

Giảng đường sạch sẽ

Có chị Phát Liên

Nhưng lúc hành thiền

Muốn cho vững chắc

Đầu không gục gặc

Con cũng nhắc luôn

Đi xuống nơi nhà

Gặp ngay thị giả

Bộ cười vả lả

Xin chút cà phê

Rồi nít một hơi

Ra khơi vững lái

Sợ chị cầm máy

Quay lúc mình ngồi

Đầu gục liên hồi

Ôi thôi quê lắm

Trang Nghiêm đằm thắm

Nhưng chẳng thắm đằm

Cười nói thì thầm

Lúc to lúc nhỏ

Giờ con thưa ngỏ

Xin tỏ đuôi đầu

Chuyện liêu Trang Nghiêm

Đến đây tạm biệt

Con cũng thưa thiệt

Xin cảm ơn nhiều

Huynh đệ các liêu

Chúc nhiều sức khỏe

Hạ về vui vẻ

Nghe kể bài vè

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè vui vẻ

Hi hi hi hi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan