CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vè trường Hạ

Nghe vẻ nghe ve,

Nghe vè trường Hạ,

Tịnh xá Ngọc Phương,

Có quý Ni trưởng,

Các bậc Tôn túc,

Trong hàng Giáo phẩm,

Ni giới Khất sĩ,

Đến để chứng minh.

Chư Ni các tỉnh,

Cùng tựu hợp về,

Tổ đình Ngọc Phương,

Vâng lời Phật dạy,

Mỗi năm Hạ đến,

Tựu về Tổ đình,

Thiết lễ An cư.

Thời khoá tu hành,

Chặt chẽ khít khao,

Kinh hành ngồi thiền,

Đúng theo giờ giấc.

Tụng kinh đúng giờ,

Đại chúng trang nghiêm,

Tay chắp nghiêm trang,

Một giọng đều đều.

Một ngày hai buổi,

Nghe pháp tu tập.

Đến giờ thọ trai,

Tiếng kẻng vang lên,

Beng… beng… beng…

Chư Ni tập trung,

Quá đường thanh tịnh,

Tụng kinh chú nguyện.

Ni trưởng đức độ,

Lòng con cảm phục,

Đội ơn các Ngài.

Cầu nguyện các Ngài,

Pháp thể khinh an,

Phật sự viên thành,

Mãi là ngọn đèn,

Và sáng bất diệt,

Để dẫn dắt con,

Trên đường giải thoát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan