CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vĩnh Long: TT. Giác Nhân thăm và sách tấn Hạ trường Tổ đình Ngọc Viên

Chiều, ngày 24/06/Bính Thân (nhằm ngày 27/07/2016), Thượng Toạ Giác Nhân – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Giáo Phẩm Hệ phái Khất sĩ đã quang lâm viếng thăm và sách tấn chư Tăng, Ni hành giả tại Hạ trường Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên – thành phố Vĩnh Long.TT.GiacNhan1

Trong buổi giảng, Thượng toạ nói về 4 đề án: Ngôn ngữ, kiến trúc, pháp phục, di sản Phật giáo mà Ban văn hoá Trung ương GHPGVN đã đề khởi thực hiện để đưa đến thống nhất trong đa dạng. Riêng về Hệ phái Khất sĩ, đức Tổ sư đã thiết lập ngôn ngữ, kiến trúc, pháp phục, di sản ngay những năm đầu mở mang mối đạo “Nối truyền Thích ca Chánh pháp”. Vậy, chúng ta có duyên may được làm đệ tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang nên đã thừa hưởng nét đẹp mà đức Tổ sư đã dày công khai lập, vậy chúng ta phải giữ gìn và phát huy truyền thống cao thượng này.

Và phần tiếp theo, Thượng toạ hướng dẫn hội chúng hành giả tu tập phải hộ trì sáu căn qua bài kinh Tạp A Hàm. Nếu như người xuất gia không phòng hộ sáu căn để cho các dục, các phiền não xâm chiếm, ngự trị và sai khiến thì sẽ bị người trí quở trách, người thiện tín không tôn trọng, cung kính. Còn ngược lại, người xuất gia luôn chánh niệm tỉnh giác giữ gìn lục căn cho thanh tịnh, ví như con rùa phải thu thúc thân mình để tránh sự nguy hiểm đang rình rập bởi dã can. Thì bản thân được an lạc, được người trí tán thán và hàng thiện tín luôn cung kính, đảnh lễ, tôn trọng, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Muốn thành tựu cho việc tu tập giải thoát, và phương pháp hộ trì sáu căn được thuận tiện, tốt đẹp thì người xuất gia phải sống đời sống vườn rừng yên tịnh, thích trú xứ xa vắng không tịch, tâm luôn an trú nơi thiền định, và đời sống phải viễn ly các dục, các ác bất thiện pháp, …

Qua thời giảng dạy, Thượng toạ đã giúp cho hội chúng Tăng, Ni ý thức được đời sống xuất gia cao thượng, và phải cần nỗ lực chánh niệm gìn giữ sáu căn cho trong sạch, thanh tịnh để hướng đến mục tiêu phạm hạnh giải thoát.

TT.GiacNhan2

TT.GiacNhan4

TT.GiacNhan3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan