CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vọng hướng mùa An cư

Lang thang vạn nẻo luân hồi,

Tủi thân Cùng Tử đầy vơi não phiền.

Loay hoay nhà cửa không yên,

Sông mê lặn hụp nghiệp duyên chất chồng.

Cha lành thương xót chờ trông,

Ba xe dẫn dụ mong con thoát nàn.

Đưa con đến bến bình an,

Thong dong giải thoát đạo vàng học tu.

Sớm chiều huân tập công phu,

Thực hành giới định thiền nhu chuyên cần.

Trên cầu báo đáp bốn ân,

Mở lòng từ mẫn ai lân giúp đời.

Biển trần tham ái chơi vơi,

Dong thuyền Bát Nhã vớt người nổi trôi.

Đường lành nhẹ bước thảnh thơi,

Vào ra sanh tử giúp người hết mê.

Quê xưa đã sẵn lối về,

Lô Sơn chẳng đợi, Tào Khê chẳng chờ.

Lý mầu diệu dụng khế cơ,

Đạo tràng Trường hạ đúng giờ An Cư.

Pháp xưa truyền đến bây chừ,

Thượng nhân câu hội như như thực hành.

Âm vang mấy điệu sen thanh,

Tăng già hoà hợp thiện lành vui thay.

Dồi trau giới luật làm thầy,

Nối truyền mạch Phật ngày ngày cần chuyên.

Thấm nhuần đạo lý thâm uyên,

Nguồn tâm vốn sẵn diệu mầu huyền vi

Đèn thiền ngời rạng trí bi,

Nghiêm từ nhất niệm tổng trì vô biên.

Nguyện chư hành giả an nhiên,

Chúc toàn trường hạ công viên quả thành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan