CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bế mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì 2018

Chiều ngày 7-6-2018 (24-4-Mậu Tuất), Hệ phái Khất sĩ đã long trọng làm lễ Bế mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP. HCM) vào lúc 15 giờ 30, kết thúc 7 ngày trao đổi nhằm nâng cao kinh nghiệm trụ trì cùng nâng cao giáo pháp và đường lối của Tổ Thầy.

Về chứng minh và tham dự có: HT. Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức khóa Bồi dưỡng trụ trì lần thứ 15; chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái; chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo các Giáo đoàn Tăng Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ, và hơn 250 (Tăng: 101; Ni: 155) vị chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì hoặc sắp đảm nhiệm trụ trì các miền tịnh xá trên cả nước về tham dự khóa Bồi dưỡng năm nay.

Trong chương trình lễ Bế mạc, ĐĐ. Giác Hoàng, Phó Thư ký Hệ phái đã thay mặt Ban Thư ký báo cáo tổng kết 7 ngày trao đổi kinh nghiệm trụ trì và nghiên cứu đường lối Tổ sư. Theo đó, khóa bồi dưỡng năm nay được diễn ra trong 7 ngày với 21 vị chư Tôn thiền đức GHPGVN và HPKS cùng khách mời trình bày về các vấn đề liên quan đến vị trụ trì như: 1. Những vấn đề liên quan đến trụ trì; 2. Tinh thần (Nối truyền Thích ca Chánh pháp) của Đức Tổ sư minh Đăng Quang; 3. Những công hạnh của chư vị Đức Thầy / Ni Trưởng; 4. Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang; cùng luật tín ngưỡng tôn giáo và hiến chương Giáo hội. Trong khoá này chư Tôn đức đã trình bày xoay quanh và nhấn mạnh đến những vấn đề mà vị trụ trì cần có như tâm đức, kiến thức giáo pháp, phương pháp hành trì của Tổ Thầy… nhằm định hướng cho thế hệ kế thừa một đạo lộ tốt đẹp, và phát huy tinh thần hoằng dương chánh pháp. Đồng thời qua khoá này, Hệ phái cũng hoàn thiện được nhân sự của 2 ban: Giáo dục Tu thư và Văn hoá Truyền thông PGKS.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức ban huấn từ

Tiếp đến, Hòa thượng Giác Toàn, Trưởng ban Tổ chức đã có những lời huấn từ đến với hội chúng tham dự khoá Bồi dưỡng trụ trì. Hoà thượng đã nhấn mạnh đến nội lực của vị trụ trì là làm như thế nào để thân khẩu ý được thanh tịnh, nhằm thực hiện tinh thần “tác Như Lai sứ hành Như Lai sự”. Để được thanh tịnh của Thân Khẩu Ý, Hoà thượng đã dẫn lời dạy và được xem là tông chỉ của Tổ Thầy qua phương châm “Nên tập sống chung tu học” để hiện thực hoá con đường Nối truyền Thích-ca Chánh pháp. Đồng thời Hoà thượng còn nhấn mạnh đến những hoạt động truyền thống như cúng hội, sống chung tu học, Bát quan trai giới… để giúp cho tự thân hành giả cùng hàng cư sĩ áo trắng phát triển được Giới Định Huệ, để làm thanh tịnh Thân Khẩu Ý. Và cuối cùng, Hoà thượng sách tấn đến hội chúng hãy hoan hỷ với những thành quả mà mình đã đạt được trong khoá này và hãy cố gắng chỉnh đốn lại những điều còn thiếu xót để ngày một hoàn thiện.

Hòa thượng Giác Tường ban đạo từ

Kế đến, Hòa thượng Giác Tường, Chứng minh Hệ phái thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm đã có đạo từ, nhắc nhở sự tu học của Tăng Ni Khất sĩ. Hòa thượng nhấn mạnh đến hai chữ bồi dưỡng, để từ đó Tăng Ni ý thức hơn về điều mình cần, và đặc biệt trong khoá Bồi dưỡng trụ trì này là những gì để xứng đáng với tinh thần trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng, để xứng đáng là người Khất sĩ, con cháu của Tổ Thầy.

Cuối cùng, khoá Bồi dưỡng trụ trì đã kết thúc trong sự hoan hỷ của đại chúng.

Sau đây là vài hình ảnh của lễ bế mạc:

Đại đức Giác Hoàng trình bày báo cáo của Ban Thư ký

Đại đức Minh Điệp dẫn chương trình bế mạc

Đại diện chư Tôn đức hành giả đảnh lễ tạ ơn chư Tôn Hòa thượng chứng minh

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan