CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bế mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì, PL. 2564 – DL. 2020

Chiều ngày 15-6-2020 (nhằm ngày 24-4 âl nhuần, năm Canh Tý), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM), Lễ Bế mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì của Hệ phái Khất sĩ (từ 9-15/6/2020, tức 18-28/4 nhuần Canh Tý) đã diễn ra trang nghiêm, dưới sự chứng minh của HT. Giác Tường - Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực GĐ III; HT. Giác Nhân - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái; HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó GĐ II; HT. Minh Lộc - Phó Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Phó Thư ký GĐ IV; HT. Minh Thành - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái.

Đại đức Minh Sơn, đại diện Ban Thư ký báo cáo, đúc kết quá trình tu học của 302 Tăng Ni (Tăng: 90, Ni: 212 vị). Trong số chư Tăng Ni tham dự trong khóa BDTT năm nay, có khoảng 50% chư vị trên dưới 10 tuổi hạ, 40% từ 10 đến 20 hạ và khoảng 10%  từ 20 đến hơn 30 hạ lạp. Có 17 vị Tăng và 8 vị Ni trình bày tham luận hoặc chia sẻ kinh nghiệp tu học và hành đạo. Đặc biệt, đại chúng cung thỉnh HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đại diện cho Trung ương GHPGVN, và mời Ông Lê Hoàng Vân – Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM đến thăm và trao đổi với đại chúng Nội quy Ban Tăng sự liên quan trách nhiệm vị trụ trì cũng như Luật Tín ngưỡng.

Khóa BDTT năm 2020 với chủ đề chính là “Vai trò của trụ trì trong thời hội nhập và phát triển”. Các tham luận mạn đàm xoay quanh các vấn đề:

1. Vai trò, trách nhiệm của vị trụ trì.

2. Sách tấn, chia sẻ những kinh nghiệm tu học.

3. Tinh thần Nối truyền Thích-ca Chánh pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

4. Thảo luận, báo cáo và định hướng của 8 ban trong Hệ phái.

5. Chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức tu học.

Nối tiếp chương trình Lễ Bế mạc, các vị trong Ban Tổ chức, tham gia thuyết trình, đóng góp cho sự thành công của khóa BDTT được trao Chứng nhận – Tuyên dương.

Tiếp theo, HT. Giác Tường khuyên nhắc cho các vị đã, đang và sẽ trụ trì hiểu rõ trách nhiệm của vị trụ trì. Ý niệm “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” được Hòa thượng phân tích, và khuyên chư Tăng Ni vâng hành để đền ơn chư Phật, Tổ, Thầy.

Để tán thán và khích lệ toàn thể chư hành giả về tham dự khóa BDTT năm nay, HT. Giác Toàn đã tặng đại chúng bài thơ khoán thủ theo ý nghĩa: Chúc mừng khóa Bồi dưỡng Trụ trì, ba trăm sứ giả Như Lai, mùa An cư kiết hạ, PL. 2564, Canh tý, 2020, tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối lời, Hòa thượng nhắc nhở Tăng chúng cần tinh tấn tu học trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết để làm cho Tăng đoàn luôn vững mạnh, như lời kinh: “Tăng chúng hội họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, như vậy Tăng đoàn sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.” (Kinh Trường bộ, số 16)

Để bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn chư Tôn đức Giáo phẩm, các bậc trượng thượng của Hệ phái, trước khi hồi hướng, đại diện Tăng Ni các Giáo đoàn Phân đoàn đảnh lễ tri ân. 

Buổi lễ Bế mạc kết thúc vào lúc 16g30, trong bầu không khí trang nghiêm và ấm áp của tình Linh Sơn pháp lữ.

Được biết trước buổi Lễ Bế mạc, từ 13g30-14g30, HT. Giác Toàn đã trao đổi với đại chúng một vài vấn đề liên quan đến cách hành trì của người Khất sĩ trong thời kỳ hội nhập, Hòa thượng đã khẳng định và chỉ ra một vài phương pháp thiện xảo làm an tâm đại chúng.

1) Quy luật của các pháp đi theo luật tiến hóa một cách tự nhiên. Trong Chơn lý, Tổ sư viết sự tiến hóa của thiên nhiên diễn ra từ khi quả địa cầu mới nổi, đất, nước, cỏ, cây, thú, vật sinh ra, và tiến hóa cho đến lớp người, Trời, Phật… Tu tập cũng thế, cần kiên nhẫn, chịu khó, tiến bộ từng bước, chậm chắc. Trong việc tu, người hành trì cần tích tập cả hai: Phước và trí, nên nhiều kinh viết: “Phước trí nhị nghiêm” là vậy.

2) Nghiệp tham, sân, si nơi mỗi người rất sâu, nên quay về chính mình không nên hướng ra bên ngoài. Tu hành, chuyển hóa ngay nơi mình trước, không nhìn người rồi sanh tâm cười chê. Người xưa thường nói: “Ai ơi, đừng có cười người// Cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Lẽ thường như vậy.

3) Vị trụ trì tùy duyên mà tu tập và ứng xử hoặc có lúc theo truyền thống, có lúc cần phương tiện, lấy mục tiêu vừa lợi mình, vừa lợi người, lợi cả hai. Tu tập cho tự thân, rồi giúp đỡ huynh đệ, những người xung quanh, phụng sự cho việc chung, tổ chức chung, như giáo đoàn, hệ phái, chúng sanh. Làm thế nào để cho thân tâm trí của mình luôn yên định, nhẹ nhàng. Chơn lý của Tổ sư dạy đơn giản mà sâu sắc như vậy. Phật giáo du nhập đến các nước từ bao năm qua, đầy đủ nhân duyên thì chư Tổ Thầy lập đạo tràng; chưa đủ nhân duyên, chính mình là đạo tràng, tinh tấn tu tập, chuyển hóa bất thiện tâm nơi tự thân trước.

4) Đại chúng cố gắng thực tập buông xả. Trong thời buổi hiện đại ngày nay, xã hội vật chất phát tiển, nhiều vị xuất gia cũng bị nhiễm trần, hưởng dụng vật chất quá nhiều. Điều này khiến hàng Phật tự mất niềm tin với Tăng bảo. Các Tăng Ni trẻ cần quay lại kiểm soát chính mình, không nên nghĩ mình thông minh, hiện đại hơn người trước theo cách nghĩ “con hơn cha là nhà có phúc”. Hơn ở đây là hơn việc hành trì, giữ giới hạnh, tăng trưởng định lực, phát sinh trí tuệ, hoằng pháp độ sanh. Nếu hơn cha mẹ về những điểm này thật càng đáng trân quý. Tài sản của người tu chính là Thất Thánh tài, là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si. Hơn thế nữa, vô thường luôn có mặt, mỗi người phải ý thức rõ điều này để mau buông xả, tinh tấn tu tập vậy.

Kết thúc buổi mạn đàm, Hòa thượng đã nhấn mạnh rằng mỗi năm, vào đầu mùa an cư kiết hạ, chư Tăng Ni tập trung về Pháp viện Minh Đăng Quang để tham gia khóa Bồi dưỡng Trụ trì, cùng sống chung tu học với nhau trong bảy ngày, trao đổi những điểm tốt đẹp hay khiếm khuyết để tất cả học hỏi, hoàn thiện lẫn nhau, đó là huyết thống Linh Sơn vậy.

Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ bế mạc:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan