CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bế mạc khóa "Bồi dưỡng trụ trì" PL.2560 - DL.2016

Chiều ngày 24 tháng 4 Bính Thân, khóa “Bồi dưỡng trụ trì” của Hệ phái tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM được kết thúc trong niềm hoan hỷ của Đại chúng Tăng Ni.

Quang lâm chứng minh cho lễ Bế mạc này có HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Phúc và HT. Giác Lai – Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, HT. Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Hóa chủ Hạ trường, Trưởng ban Tổ chức, HT. Giác Hà – Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Chánh Thư ký Hệ phái và các vị Thượng tọa Giáo phẩm Hệ phái: TT. Giác Nhân, TT. Minh Hóa, TT. Minh Thuấn, v.v....

Đại đức Giác Hoàng – Chánh Thư ký Khóa Bồi dưỡng trụ trì đọc bài tóm tắt tổng kết khóa Bồi dưỡng trụ trì xuyên suốt bảy ngày qua. Với 20 vị giảng sư, gồm 4 vị Tôn đức giáo hội, 8 chư Tôn đức Tăng và 7 Tôn đức Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ và một vị giáo sư thuộc Học viện PGVN tại TP. HCM. Ngoài việc tóm tắt các bài giảng trong 7 ngày qua, Đại đức nêu lên 10 vấn đề cần lưu tâm từ Ban Tổ chức đến các kiến nghị của chư Tôn đức.

Hòa thượng Giác Hà – Phó Trưởng ban Tổ chức, Phó Hóa chủ Hạ trường bày tỏ sự hoan hỷ trước tình cảm keo sơn, gắn bó của chư Tôn đức trụ trì với Hệ phái. Hòa thượng cũng kêu gọi sự phát tâm chung sức, chung lòng của toàn thể Đại chúng Tăng Ni để xây dựng Hệ phái, ngang qua Pháp viện Minh Đăng Quang, ngang qua tổ chức khóa học này.

Hòa thượng Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức phát biểu nhận xét và đúc kết. Hòa thượng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và năng lực của một vị trụ trì. Một vị trụ trì có nhận thức đúng và có năng lực, chắc chắn sẽ dẫn dắt đại chúng Tăng/ Ni và Phật tử đi đúng theo đường lối của Phật Tăng xưa, đúng theo chủ trương của Giáo hội và Hệ phái, và chắc chắn sẽ đem đến sự an lạc và hạnh phúc cho chư Tăng/ Ni và Phật tử, sẽ làm cho đạo sáng và thạnh. Mỗi vị trụ trì là trụ cột, là viên gạch xây dựng nên ngôi nhà Hệ phái, xây dựng Giáo hội ngày một hưng thạnh.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận buổi lễ:

BeMac BDTT 2

BeMac BDTT 11

Chư Tôn Hòa thượng chứng minh

BeMac BDTT 13

ĐĐ. Giác Hoàng báo cáo tổng kết chương trình

BeMac BDTT 12

BeMac BDTT 9

Chư Tôn đức xem và lắng nghe bài phát biểu tóm tắt khóa

BeMac BDTT 5

HT. Giác Toàn phát biểu đúc kết chương trình

BeMac BDTT 10

Chư Tôn đức tham dự lễ Bế mạc

BeMac BDTT 4

BeMac BDTT 7

... và chụp hình lưu niệm

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan